• Dathlu Wythnos Addysg Oedolion
  Caiff 61% o’n myfyrwyr israddedig eu hystyried yn fyfyrwyr aeddfed
 • Gwobr Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu 2017
  am ddysgu personol, dyluniad cyrsiau ac addysg cyfrwng Cymraeg
 • Nid yw’n rhy hwyr i ymuno â ni
  Llefydd ar gael ar gyfer Medi 2017
 • Diwrnodau Agored
  Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Is-raddedig
 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  Un profiad Prifysgol i'w rannu