clearing banner welsh 1

Mae ein cynghorwyr clirio cyfeillgar yn barod ac yn aros i gymryd eich galwad. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi derbyn lle eto, rydym yma i helpu!

Ffoniwch 0300 323 1828.

Mae gennym ystod o gyrsiau ar ein campysau yn Abertawe, Llambed, a Chaerfyrddin.

Os nad ydych eto wedi gwneud cais ar gyfer y Brifysgol, wedi gwneud cais ond heb gael unrhyw gynigion, neu os nad ydych wedi bodloni’r gofynion ar gyfer eich dewis o brifysgolion, efallai y bydd modd i ni gynnig lle i chi ar un o'n rhaglenni ni.