Canllaw Cam wrth Gam i Clirio

Cyn Diwrnod Canlyniadau

Cam 1 – Byddwch yn Barod

 • Gwnewch yn siwr bod eich manylion logio mewn i UCAS Track i law.
 • Gwnewch yn siwr bod y manylion cyswllt rydych wedi’u rhoi’n gywir.
 • Gwnewch yn siwr eich bod ar gael ar ddiwrnod canlyniadau, a bod gennych
 • fynediad at ffôn.

Diwrnod Canlyniadau

Cam 2 – Edrychwch ar eich Statws ar UCAS Track

 • Ewch i UCAS Track a logiwch i mewn i edrych ar eich statws. Os ydych yn gymwys i ddefnyddio Clirio bydd ‘Add Clearing Choice’ yn ymddangos ar eich tudalen broffil, ynghyd â’ch rhif clirio.
 • Gwnewch gofnod o’ch rhif clirio – bydd angen hwn arnoch pan fyddwch yn ein ffonio.
 • Os nad ydych yn siwr beth y mae eich statws UCAS Track yn ei olygu.

EDRYCHWCH AR GANLLAW UCAS YMA


Cam 3 – Dod o hyd i Gyrsiau Clirio

Os ydych yn gymwys i fynd trwy Clirio, bydd arnoch angen ffeindio cwrs yr hoffech wneud cais amdano. Edrychwch yma ar y rhestr o gyrsiau sydd ar gael gennym trwy Clirio.


Cam 4 – Ffoniwch Ni

 • Ffoniwch y llinell gymorth clirio ar 0300 323 1828 i siarad gyda’n tîm yn y Gofrestrfa. Mae’r llinellau ar agor o 8am i 8pm ar ddydd Iau 18 Awst a dydd Gwener 19 Awst (gweler isod am yr oriau agor ar ôl dydd Gwener 19 Awst) ac yn y rhan fwyaf o achosion byddwn yn gallu gwneud penderfyniad yn y fan a’r lle ynghylch a allwn gynnig lle i chi neu beidio. Hefyd, cewch gyfle i siarad gyda thiwtor derbyn eich dewis gwrs i ddysgu rhagor am astudio yn Y Drindod Dewi Sant.
 • Os byddwn yn cynnig lle i chi dros y ffôn, fe anfonwn neges e-bost atoch i gadarnhau’r manylion, a bydd rhaid i chi wneud penderfyniad erbyn dyddiad penodol a fydd hefyd yn y neges e-bost.
 • Os hoffech ymweld â’r Brifysgol cyn gwneud eich penderfyniad, byddwn yn cynnal diwrnod agored ar gampysau Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe ar ddydd Sadwrn 20 Awst o 11 y bore nes 3 y prynhawn.

Cadwch eich lle yma

Oriau Agor y llinell gymorth Clirio:

Dydd Iau 18 Awst 8yb-8yh
Dydd Gwener 19 Awst 8yb-8yh
Dydd Sadwrn 20 Awst 9yb-5yh
Dydd Sul 21 Awst 10yb - 4yh
Dydd Llun 22 Awst ymlaen - oriau arferol swyddfa


Cam 5 – Cadarnhau eich bod yn derbyn y cynnig

 • I dderbyn ein cynnig, bydd rhaid i chi logio i mewn i UCAS Track a rhoi’r manylion i mewn fel dewis clirio (‘clearing choice’) ar eich proffil erbyn y dyddiad rydym wedi’i roi i chi.
 • Unwaith y byddwn wedi prosesu’ch cais ac wedi cadarnhau eich bod yn bodloni unrhyw amodau, byddwn yn cadarnhau eich lle ac fe fydd yn ymddangos yn eich proffil ‘Track’ gyda’r gair ‘Unconditional’.

Linell Clirio

Canllaw Cam wrth Gam i Clirio