Myfyrwyr yn gweithio


Yn gyntaf, peidiwch â phoeni! Edrychwch ar eich UCAS Track ac os ydych chi’n gymwys i fynd trwy Clirio, gallwch chwilio am gwrs arall. Edrychwch ar y rhestr o gyrsiau sydd ar gael gennym trwy Clirio a rhowch alwad i ni ar 0300 323 1828 i weld a allwn ni gynnig lle i chi.

Yn gyntaf Logiwch i mewn i UCAS Track i edrych ar eich statws. Weithiau, gallwn dderbyn myfyrwyr nad ydynt yn cyflawni’n hollol y graddau roeddynt yn gobeithio eu cael, neu gallwn wneud ‘cynnig newid cwrs’ sy’n golygu y gallwn gynnig lle i chi ar gwrs arall.

Os ydy’ch statws yn dangos ‘diamod’ (unconditional) mae eich lle wedi’i gadarnhau, llongyfarchiadau! Os nad ydych yn sicr beth y mae eich statws yn ei olygu neu mae gennych gwestiynau, ffoniwch ni ar 0300 323 1828.

Nid yw’n rhy hwyr i wneud cais, cysylltwch â ni ar 0300 323 1828 i weld a oes lleoedd ar gael ar eich dewis gwrs, a bydd ein tîm yn eich arwain trwy’r broses o wneud cais trwy UCAS yn ystod clirio.

Gallwch, mae gennym ddiwrnodau agored clirio ar bob un o’r tri champws ar ddydd Sadwrn 20fed Awst. I ddysgu rhagor ac i gadw llecliciwch yma.

Byddwch. Yn ogystal â llety Prifysgol sydd ar gael gennym yn aml i ymgeiswyr clirio, mae yna amrywiaeth eang o neuaddau preifat a llety rhent preifat yn agos i’n campysau, felly mae yna ddigon o ddewisiadau. Edrychwch ar ein tudalennau llety am fanylion llawn.

Ein ffioedd dysgu israddedig safonol ar gyfer 2016/17 yw £9,000, ac mae costau byw yng nghampysau Y Drindod Dewi Sant yn isel o gymharu â llawer o ardaloedd eraill y DU. Hefyd, mae amrywiaeth o fwrsarïau ar gael gennym.

Ewch i’n tudalennau cyllid myfyrwyr am fanylion llawn ac am fanylion cyswllt os hoffech ofyn cwestiynau penodol.