Y Ffeithiau am Gyllid Myfyrwyr | Prifysgol Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Infographic Cyllid

Ein ffioedd dysgu ar gyfer 2017/18 yw £9,000 y flwyddyn. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig Grant Ffioedd Dysgu sydd werth hyd at £5,100 i gwmpasu’r gwahaniaeth fel nad oes rhaid i fyfyrwyr o Gymru dalu'r £9,000 llawn. Yn hytrach, byddwch yn talu £3,900 a Llywodraeth Cymru yn talu'r gweddill i'r Brifysgol ar eich rhan (yn amodol eich bod yn gwneud cais am Grant Ffioedd Dysgu drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru).

Gallwch wneud cais hefyd am Fenthyciad Ffioedd Dysgu drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru er mwyn gallu talu'r £3,900 sy'n ddyledus am y ffioedd dysgu. 

Mae gan Gyllid Myfyrwyr Cymru grantiau a benthyciadau ar gyfer eich costau byw yn ogystal. Am yr wybodaeth ddiweddaraf ac am fanylion sut i wneud cais, ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Mae angen i fyfyrwyr sy'n byw yn Lloegr wneud cais am gefnogaeth ariannol wrth Cyllid Myfyrwyr Lloegr

Cofiwch hefyd bod gan Y Drindod Dewi Sant nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau y gallwch wneud cais amdanynt, mae rhai penodol os ydych yn bwriadu astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ewch i'n tudalen Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau am ragor o wybodaeth.