Cysylltu â Ni

Campws Caerfyrddin

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin
Caerfyrddin
SA31 3EP

Ffôn: 01267 676767
EbostDerbyniadau@pcydds.ac.uk

 

Campws Llambed

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7ED

Ffôn: 01570 422351
EbostDerbyniadau@pcydds.ac.uk

 

Campws Llundain

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Llundain
Winchester House, 11 Cranmer Road
Llundain SW9 6EJ

Ffôn: 0207 5826297
Ebostinfo.london@tsd.ac.uk

Campws Abertawe

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Mount Pleasant 
Abertawe
SA1 6ED

Ffôn: 01792 481000
EbostDerbyniadau@pcydds.ac.uk

 

Academi Llais Ryngwladol
Cymru (Caerdydd)

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
42 The Parade
Roath
Caerdydd, CF24 3AD

Ffôn: 01267 676767
Ebostwiav@tsd.ac.uk