Datganiadau I'r Wasg 2017

Cyn-fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn rhan o dîm sy'n ennill Oscar

03.05.2017

Llongyfarchiadau mawr i Ryan Morgan a Jens Hansen a oedd yn rhan o’r tîm a dderbyniodd Oscar am eu gwaith arbennig ar ‘Jungle Book’.  Graddiodd y ddau o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar ôl dilyn cyrsiau yn yr Ysgol Ffilm a Chyfryngau Digidol.

Ryan Morgan and Oscar statue

Mae Ryan, a astudiodd y cwrs Animeiddio Cyfrifiadurol 3D, bellach yn artist effeithiau gweledol llwyddiannus iawn. Yn ddiweddar, mae hefyd wedi bod yn gweithio ar gymeriad "Groot" ar gyfer y ffilm "Guardians of the Galaxy." Ar ôl graddio o Goleg Celf a Dylunio’r brifysgol yn Abertawe yn 2014, ymunodd Ryan â'r adran Modelu a gweadeddu yn MPC, Llundain. Yn gynharach eleni derbyniodd y tîm yn MPC, a oedd hefyd yn cynnwys Jens Hansen (yn y llun ar y dde) a chyn myfyriwr arall o’r brifysgol,  Oscar am y gwaith effeithiau gweledol trawiadol yn Jungle Book.

 Mae Ryan hefyd wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Modelu a Gweadeddu Model ar ffilmiau mawr eraill yn ddiweddar yn cynnwys Guardians of the Galaxy a Fantastic Beasts and Where To Find Them. Mae'n cydnabod bod y cyfnod a dreuliodd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi bod yn allweddol wrth ei baratoi ar gyfer ei waith o ddydd i ddydd a’r llwyddiant y mae wedi’i gael yn sgil hynny.  Yn ystod ei gyfnod yn y brifysgol cafodd ei gefnogi a'i fentora gan ei diwtor Al Kang.

Wrth ysgrifennu at ei gyn tiwtor, Al Kang, er mwyn rhoi diweddariad iddo am ei lwyddiant a’r cynnydd y mae wedi’i wneud ers graddio, dywedodd Ryan: "Ni allaf esbonio pa mor hapus ydw i. Rwyf wedi rhoi blynyddoedd o waith caled i mewn i fy mhortffolio, ond yr wyf yn sicr ni fyddem wedi cyrraedd lle ydw i yn awr heb eich arweiniad yn ystod fy amser yn Abertawe. Roedd y diwrnod hwnnw y gwnaethoch chi gael gair gyda mi a dweud wrthyf am fy mhotensial yn gychwyn ar effaith domino mewn ffordd sydd wedi fy arwain at le'r ydw i heddiw. Es i adref ar ôl y sgwrs a meddwl yn ddwys am eich cyngor a dros yr wythnosau canlynol newidiodd hynny fi fel person.

"Mae gormod o ysgolion yn dangos i'r myfyrwyr sut i wneud pethau, ond nid oes digon yn eu dysgu sut i feddwl. Rwyf am i chi wybod mai o ganlyniad i’r meddylfryd y cyflwynoch chi i mi yr wyf wedi llwyddo i gyrraedd fy mreuddwyd, ac ni allwn fod wedi gobeithio am well tiwtor, ym mhob ystyr y gair. ... Diolch eto. Ni allwn fod wedi gwneud hyn heb eich cymorth."

Jens Hansen with Oscars statue

Dywedodd yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: "Mae holl ddarlithwyr a staff proffesiynol Coleg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o lwyddiant Ryan a Jens. Mae gweld llwyddiant ein graddedigion yn y gyrfaoedd y maen nhw wedi’u dewis yn un o’r pethau gorau am ein gwaith ni o ddydd i ddydd.  Mae eu llwyddiant wrth ennill Oscar yn glod i'w gwaith caled ac yn glod amlwg i’r darlithwyr sydd wedi’u cefnogi yn ystod eu hastudiaethau yma yn Abertawe.”
 
Ym mis Ionawr eleni, cymerodd Ryan ran mewn digwyddiad diwydiant animeiddio arbennig a drefnwyd gan yr Ysgol Ffilm a Chyfryngau Digidol. Roedd y digwyddiad yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithdai a sgwrsio gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant o bob cwr o'r byd.”

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Cate Hopkins, Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau ar: catherine.hopkins@uwtsd.ac.uk / 07872 423 788