Prosbectws Israddedig

Prosbectws Israddedig 2017

3 Smiling Students

Mae’r Prosbectws yn cynnwys manylion y cyrsiau sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog yngyd â chynnig blas ar fywyd myfyriwr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae’r prosbectws wedi ei anelu’n bennaf at ddarpar fyfyrwyr sy’n siaradwyr Cymraeg ac sy’n ystyried astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog ond mae run mor berthnasol i siaradwyr Cymraeg sy’n dymuno astudio’n Saesneg gan fod yr holl gyrsiau Saesneg hefyd wedi eu rhestri yma.

Mae’r prosbectws ar gael ar-lein neu fe allwch archebu copi. Porwch drwy ein dewis eang o gyrsiau ac ymgartrefwch yn ein campysau cyfeillgar a chroesawgar. Darganfyddwch mwy am ein llety, cefnogaeth a beth sydd gan ein myfyrwyr i ddweud am Y Drindod Dewi Sant.

Lawrlwythwch fersiwn PDF o’r prosbectws (8mb) neu gliciwch isod i’w ddarllen.

 


Mae modd i chi ddarllen prosbectws 2016 yma hefyd, rhag ofn eich bod yn dymuno gwneud cais i astudio gyda ni eleni.

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein gwefan a cysylltwch â ni.