Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld

Mynychwch un o'n Diwrnodau Agored

llun diwrnod agored

Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd wych i chi ddysgu am y Brifysgol a’r rhaglenni. Maent yn gyfle i chi a’ch teulu ofyn cwestiynau i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad iawn trwy:

  • Gwrdd â’r staff academaidd i drafod opsiynau cyrsiau, gofynion mynediad ac i weld beth fydd y cwrs yn ei gynnwys.
  • Siarad gyda’n swyddogion cyllid a dysgu am gostau Addysg Uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Cewch hefyd drafod eich sefyllfa unigol chi.
  • Cwrdd â’n tîm cymorth dysgu i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig allai fod arnoch ei angen.
  • Mynd o gwmpas ein campysau, eu cyfleusterau gwych; ac edrych ar y llety sydd ar gael.
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol a siarad gyda nhw am eu profiad o fywyd yn y Brifysgol.

Os ydych yn byw y tu allan i’r ardal, cewch hefyd gyfle i ddod i adnabod y dref a’r ardal y mae eich dewis gampws wedi’i lleoli ynddi.

Er ein bod ni’n annog darpar fyfyrwyr i ymweld â ni yn ystod Diwrnodau Agored, rydym hefyd yn fwy na pharod i’ch croesawu i’n campysau ar unrhyw adeg arall yn ystod y flwyddyn.

Diwrnodau Ymweld â Llambed

Cynhelir diwrnodau ymweld bob dydd Mercher ar Gampws Llambed, ac maent yn rhoi gwir syniad ichi o fywyd yn Y Drindod Dewi Sant cyn ichi wneud cais.

Dysgwch ragor

 

BA Perfformio - Caerdydd

Mae ein cwrs gradd newydd, BA Perfformio, wedi ei leoli yng Nghaerdydd felly mae dyddiadau diwrnodau agored y cwrs hwn yn wahanol i'r campysau eraill ac mae angen archebu lle ar y ffurflen briodol. 

Archebwch eich lle nawr