Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campysau Abertawe  -  Teithio i Abertawe

Teithio i Abertawe

Cerdded

Mae cerdded i’n campysau yn ffordd dda o gadw’n iach ac mae hefyd yn arbed arian ac yn lleihau’ch ôl troed carbon. Saif ein campysau Busnes, Mount Pleasant, Dinefwr ac Alex yn Abertawe i gyd o fewn taith fer ar droed o'r orsaf drenau, yr orsaf fysiau a chanol y ddinas.

Campws Busnes Abertawe

O’r Orsaf Drenau
0.1 filltir (3 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
0.9 milltir (19 munud ar droed)

SA1 Glannau Abertawe

O’r Orsaf Drenau
1 filltir (23 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
1.1 milltir (24 munud ar droed)

Dinefwr

O’r Orsaf Drenau
0.5 milltir (10 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
0.5 milltir (10 munud ar droed)

Alex

O’r Orsaf Drenau
0.2 filltir (5 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
0.7 milltir (14 munud ar droed)

Cewch ddefnyddio Cynlluniwr Taith Traveline Cymru i'ch helpu cynllunio’ch taith

Beic

Gellir cyrraedd ein campysau yn Abertawe yn hawdd o Lwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ac mae digon o lefydd i chi gloi’ch beic yn ddiogel ar y campws.

Teithio ar y Car

Gellir cyrraedd ein campysau yn Abertawe yn hawdd o’r M4

Codau post y campysau yw:

  • Campws Dynevor - SA1 3EU
  • Campws SA1 - SA1 8AH
  • Campws Busnes Abertawe - SA1 1NE

Parcio

Parcio i Ymwelwyr

Mae gan ein campysau ni gysylltiadau gwych o ran cludiant cyhoeddus. Gweler yr adrannau Bws, Trên a Beic uchod i gael rhagor o wybodaeth am gyrraedd ein campws trwy gludiant cyhoeddus.

Parthau Parcio

Er mwyn sicrhau ateb ymarferol o ran rheoli parcio, mae’r lleoedd ar y campws wedi eu rhannu’n barthau, fel y gwelir ar y Mapiau Parcio Abertawe

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Adrannau a ddynodwyd i’r staff 
  • Meysydd a ddynodwyd ar gyfer deiliaid bathodyn glas (wedi eu marcio yn y meysydd parcio)
  • Adrannau cyffredin i’r staff ac ymwelwyr 
  • Adrannau dynodedig ar gyfer myfyrwyr  
Teithio ar y Bws

Gellir cyrraedd ein campysau yn hawdd ar y bws. Mae gan orsaf fysiau Abertawe gysylltiadau gwych ar draws De Cymru ac mae’n darparwyr bws lleol yn rhedeg gwasanaethau rheolaidd sy’n stopio wrth y drws bron!

Defnyddiwch Gynlluniwr MyUniJourney PCYDDS i'ch helpu i gynllunio eich taith tren.

Teithio ar y Train

Mae gan orsaf dren Abertawe gysylltiadau rheilffyrdd gwych, gyda gwasanaethau sy'n rhedeg i rhan fwyaf o’r drefi a dinasoedd ledled y DU.

Defnyddiwch Gynlluniwr MyUniJourney PCYDDS i'ch helpu i gynllunio eich taith tren.

Teithio ar yr Awyr

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn awr o gampysau Abertawe, neu mae'r bws T9 yn teithio rhwng y Maes Awyr a Chaerdydd bob 20 munud ac mae trenau rheolaidd rhwng Caerdydd ac Abertawe.

Mae nifer o ddarparwyr hyfforddwyr, National Express a Megabus, yn rhedeg gwasanaethau rheolaidd rhwng meysydd awyr rhyngwladol Llundain ac Orsaf Fysiau Abertawe.

Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, mae gwasanaeth casglu o'r maes awyr ar gael drwy lenwi ffurflen gofrestru ar-lein.

Dolenni Teithio Defnyddiol