Ydds Hafan  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campysau Abertawe  -  Teithio i Abertawe  -  Cerdded

two people walking

Mae cerdded i’n campysau yn ffordd dda o gadw’n iach ac mae hefyd yn arbed arian ac yn lleihau’ch ôl troed carbon. Saif ein campysau Busnes, Mount Pleasant, Dinefwr ac Alex yn Abertawe i gyd o fewn taith fer ar droed o'r orsaf drenau, yr orsaf fysiau a chanol y ddinas.

Campws Busnes Abertawe

O’r Orsaf Drenau
0.1 filltir (3 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
0.9 milltir (19 munud ar droed)

Mount Pleasant

O’r Orsaf Drenau
0.5 milltir (12 funud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
0.7 milltir (16 munud ar droed)

Dinefwr

O’r Orsaf Drenau
0.5 milltir (10 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
0.5 milltir (10 munud ar droed)

Alex

O’r Orsaf Drenau
0.2 filltir (5 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
0.7 milltir (14 munud ar droed)

Gellir cyrraedd ein campws Townhill ar droed yn ogystal

O’r Orsaf Drenau
1.7 milltir (41 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
1.7 milltir (41 munud ar droed)

Cewch ddefnyddio Cynlluniwr Taith Traveline Cymru i'ch helpu cynllunio’ch taith