Ydds Hafan  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campysau Abertawe  -  Teithio i Abertawe  -  Teithio ar y Bws

Bus

Gellir cyrraedd ein campysau yn hawdd ar y bws. Mae gan orsaf fysiau Abertawe gysylltiadau gwych ar draws De Cymru ac mae’n darparwyr bws lleol yn rhedeg gwasanaethau rheolaidd sy’n stopio wrth y drws bron!

Campws Mount Pleasant

Services 11, 12, 13

Campws Townhill

Service 13

Campws Busnes Abertawe

Mae nifer o wasanaethau bysiau yn rhedeg rhwng Gorsaf Fysiau Abertawe a'r Orsaf Dren, taith gerdded 3 munud o Gampws Busnes Abertawe. Defnyddiwch Gynlluniwr MyUniJourney PCYDDS i'ch helpu i gynllunio eich taith bws.