Ydds Hafan  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campysau Abertawe  -  Teithio i Abertawe  -  Teithio ar y Car

Car

Gellir cyrraedd ein campysau yn Abertawe yn hawdd o’r M4

Codau post y campysau yw:

  • Campws Dynevor - SA1 3EU
  • Campws SA1 - SA1 8AH
  • Campws Busnes Abertawe - SA1 1NE

Parcio

Euro Car Parks sy’n rheoli’r parcio ar gampysau Abertawe a bydd angen bod gennych chi drwydded barcio neu Dalu dros y Ffôn, er mwyn parcio eich car ar ein campws ni.

- Lleoliadau meysydd parcio

- Cwestiynau Cyffredin am Parcio

- Trwyddedau Parcio

Os byddwch chi’n dod â’ch car yn rheolaidd, bydd angen i chi gael trwydded barcio. Gallech chi wneud cais am drwydded barcio trwy borth Ar-lein Euro Car Parks

- Talu Dros y Ffôn

Os dewiswch chi barcio ar y campws heb drwydded, wedyn bydd angen i chi dalu dros y Ffôn.  Gweler yr arwyddion yn y maes parcio am fanylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn ac mae’r taliadau canlynol yn berthnasol:

  • £2.50 - Trwy'r Dydd

- Parcio i Ymwelwyr

Mae gan ein campysau ni gysylltiadau gwych o ran cludiant cyhoeddus. Gweler yr adrannau Bws, Trên a Beic uchod i gael rhagor o wybodaeth am gyrraedd ein campws trwy gludiant cyhoeddus.

Os bydd angen i chi yrru i’n campws ni, bydd angen i chi Dalu dros y Ffôn ar ôl cyrraedd. Gweler yr arwyddion yn y maes parcio gael manylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn.

- Parthau Parcio

Er mwyn sicrhau ateb ymarferol o ran rheoli parcio, mae’r lleoedd ar y campws wedi eu rhannu’n barthau, fel y gwelir ar y Mapiau Parcio Abertawe

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Adrannau a ddynodwyd i’r staff (gyda thrwydded staff)
  • Meysydd a ddynodwyd ar gyfer deiliaid bathodyn glas (wedi eu marcio yn y meysydd parcio)
  • Adrannau cyffredin i’r staff ac ymwelwyr y mae gofyn iddyn nhw dalu am eu lle naill ai trwy drwydded barcio staff neu dalu ac arddangos / talu dros y ffôn.
  • Adrannau dynodedig ar gyfer myfyrwyr preswyl (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr)
  • Adrannau parcio diwrnod dynodedig (di-breswyl) i fyfyrwyr (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr)