Ydds Hafan  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campysau Abertawe  -  Teithio i Abertawe  -  Teithio ar y Train

Train

Mae gan orsaf dren Abertawe gysylltiadau rheilffyrdd gwych, gyda gwasanaethau sy'n rhedeg i rhan fwyaf o’r drefi a dinasoedd ledled y DU.

Defnyddiwch Gynlluniwr MyUniJourney PCYDDS i'ch helpu i gynllunio eich taith tren.