Teithio ar yr Awyr


Plane

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yn awr o gampysau Abertawe, neu mae'r bws T9 yn teithio rhwng y Maes Awyr a Chaerdydd bob 20 munud ac mae trenau rheolaidd rhwng Caerdydd ac Abertawe.

Mae nifer o ddarparwyr hyfforddwyr, National Express a Megabus, yn rhedeg gwasanaethau rheolaidd rhwng meysydd awyr rhyngwladol Llundain ac Orsaf Fysiau Abertawe.