Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol

Academi Cymru ar
gyfer Arfer Proffesiynol ac
Ymchwil Cymhwysol (ACAPYC)YMCHWIL AC ARLOESI

Mae ein harweinwyr meddwl ym maes dysgu proffesiynol yn cefnogi ein grwpiau ymchwil Doethurol/Meistr a’n harlwy ymchwil/ymgynghoriaeth.

Dysgwch Ragor

Hyfforddi A Mentora

Mae Cymdeithas Hyfforddi ACAPYC yn dod ag ymchwil arloesol a seminarau ymarferwyr at ei gilydd yn seiliedig ar raglen Meistr a llwybr Doethurol.

Dysgwch Ragor

Dod Yn Bartneriaid  Ni Fel Sefydliad

Pa un a ydych yn dymuno cael cwrs byr ar gyfer eich gweithwyr neu becyn Dysgu a Datblygu cyflawn, gan gynnwys achredu eich hyfforddiant chi, gallwn ffurfio partneriaeth â chi.

Dysgwch Ragor

Datblygiad Unigol

O raddau israddedig i Ddoethuriaethau, byddwn yn cynllunio rhaglen gyda chi a fydd yn cyflawni eich dyheadau a’ch anghenion.

Dysgwch Ragor
about WAPPAR

Amdanom Ni

Canolfan ar gyfer rhagoriaeth mewn dysgu a datblygu arferion sy’n cynnig rhaglenni/DPP pwrpasol, o gyrsiau byr i ddoethuriaethau, ar gyfer gweithwyr proffesiynol a’u sefydliadau.

Am arweiniad llawn ar ein gwasanaethau a’n harlwy, lawrlwythwch ein prosbectws

Lawrlwythwch Ein Prosbectws

Digwyddiadau WAPPAR - Cynhadledd Hyfforddi a Mentora

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar: Hyfforddi a Mentora mewn Hinsawdd o Newid.

Bydd hyn yn rhoi cyfle rhagorol i glywed gan ymarferwyr arbenigol a chyfle i gymryd rhan mewn gweithdai diddorol ac eglurhaol.

Gwybodaeth am Ddigwyddiadau
WAPPAR Events

Ymchwil Mewn Arfer A Datblygiad Proffesiynol

Datrysiadau ymchwil effeithiol ac arloesol i heriau’r byd go iawn. Mae ein hymgeiswyr Doethurol wedi cynhyrchu tri llyfr yn y flwyddyn ddiwethaf!
Dysgwch Ragor

Cysylltwch â ni

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin
Caerfyrddin
SA31 3EP
Email: wappar@uwtsd.ac.uk
Phone: 01267676882
Twitter Facebook LinkedIn