Cyrsiau’r Dyfodol

Ein modylau craidd yw: 

 • Cynllun Dysgu
 • Dulliau Ymchwil 
 • Cydnabod ac achredu Dysgu
 • Prosiect Dysgu seiliedig ar Waith

Gallwch weld ein rhestr lawn o fodylau ar ein tudalen cyrsiau.


Dyddiadau cyrsiau presennol

Ebrill 2023

 • 24ain – Cydnabod ac Achredu Dysgu (RAL) (Diwrnod 1: cynhelir yn rhithiol)

Mai 2023

 • 3ydd – Rheoli Prosiectau Gweithle (cwrs Rheoli Prosiect) (Diwrnod 1: Caerfyrddin)
 • 9fed – Prosiect DSW (Traethawd Hir Ymchwil) – Rhithiol
 • 17eg – Cynllun Dysgu (Diwrnod 1)
 • 23ain – Cydnabod ac Achredu Dysgu (RAL)  (Diwrnod 2: cynhelir yn rhithiol)
 • 24ain – Rheoli Prosiectau Gweithle (cwrs Rheoli Prosiect) (Diwrnod 2: Caerfyrddin)

Mehefin 2023

 • 14eg – Rheoli Prosiectau Gweithle (cwrs Rheoli Prosiect) (Diwrnod 3: Caerfyrddin)
 • 21ain – Cynllun Dysgu (Diwrnod 2)

Cynllun Dysgu

 • 17eg Mai – (Diwrnod 1)
 • 21ain Mehefin – (Diwrnod 2)

Cydnabod ac Achredu Dysgu (RAL)

 • 24ain Ebrill – (Diwrnod 1: cynhelir yn rhithiol)
 • 23ain Mai – (Diwrnod 2: cynhelir yn rhithiol)

Prosiect DSW (Traethawd Hir Ymchwil)

 • 9fed Mai – Rhithiol  

Rheoli Prosiectau Gweithle (cwrs Rheoli Prosiect)

 • 3ydd Mai – (Diwrnod 1: Caerfyrddin)
 • 24ain Mai – (Diwrnod 2: Caerfyrddin)
 • 14eg Mehefin  – (Diwrnod 3: Caerfyrddin)

Sylwch y cefnogir pob dysgwr gan diwtor personol a gellir trefnu’r rhain ar hap rhwng y dysgwr a’r tiwtor.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw fodylau eraill, cysylltwch â wappar@uwtsd.ac.uk i gofrestru eich diddordeb ac i drefnu trafodaeth am y posibiliadau.