Cyrsiau i ddod

Ein modylau craidd yw: 


Mae rhestr cyfredol lawn o’n modylau ar gael ar ein tudalen cyrsiau. 

Dyma restr o ddyddiadau ar gyfer ein cyrsiau:

Chwefror 2020

25ain - Dulliau Ymchwil (Diwrnod 1)

Mawrth 2020
6ed a 7fed - Doethuriaeth Proffesiynol - dyddiadau dechrau carfan newydd
17eg - Dulliau Ymchwil (Diwrnod 2)

Sylwer bod pob dysgwr yn derbyn cefnogaeth lawn gan diwtor personol ac y gellir trefnu’r sesiynau yn ad hoc rhwng y dysgwr a’r tiwtor. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw fodylau eraill, cysylltwch â wbl@uwtsd.ac.uk i fynegi eich diddordeb ac i drefnu trafodaeth ynglŷn â’r posibiliadau.