Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol  -  Ymchwil ac Arloesi

Ymchwil ac Arloesi

Research and Innovation banner

Mae ACAPYC ar flaen y gad o ran ymchwil a gwerthuso mewn arfer a datblygu.

Mae ein staff yn cynnal eu proffiliau ymchwil unigol eu hunain yn ogystal â rhedeg grwpiau Doethurol mewn Hyfforddi a Mentora.

Ymchwil ac Ysgolheictod – dysgwch am ein staff arweiniol a’n grŵp ymchwil Hyfforddi a Mentora.

Graddau Ymchwil  – mae ein Doethuriaeth unigryw mewn Arfer Proffesiynol yn croesawu uwch ymarferwyr ar draws sectorau a disgyblaethau. Ymunwch â’n cymuned Ddoethurol ryngwladol gydag ymgeiswyr o Hong Kong, America ac Ewrop.