Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith  -  Cyflogwyr

Gyda dysgu yn y gwaith fe ellwch:

 • gael mynediad i raglenni dysgu sy’n eich cynorthwyo yn uniongyrchol gyda’ch cystadleurwydd ac sy’n berthnasol i’ch anghenion datblygu penodol, gan gynnwys Buddsoddwyr mewn Pobl
 • cefnogi uchelgeisiau’ch staff o fewn cyd-destun y gweithle a diddordebau’r sefydliad
 • ymgorffori safonau gofynnol a galluoedd mewn rhaglenni hyblyg
 • cael mynediad i gymorth gan arbenigwyr a deunyddiau dysgu arbenigol.

Yn ogystal mae cyfleoedd i chi weithio gyda staff Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddatblygu rhaglenni hyfforddiant unigol i grwpiau o weithwyr.

Achredu Datblygiad Staff

Os yw’ch sefydliad yn cynnal ystod o hyfforddiant i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus eich staff, wedyn dylech siarad â’r Brifysgol am gyfleoedd i achredu’r hyfforddiant hwn tuag at gymhwyster AU. Bydd yr achrediad hwn yn ychwanegu gwerth at yr hyfforddiant i gyflogwyr a gweithwyr fel ei gilydd. Bydd achrediad yn golygu y bydd y gweithiwr yn ymgymryd â gwaith a asesir a fydd fel arfer yn berthnasol i werthuso a gweithredu’r hyfforddiant yn y gweithle, gan roi’r budd ychwanegol i chi o sicrhau y gellir defnyddio a datblygu’r hyfforddiant.

Modylau heb achrediad

Os nad ydych yn chwilio am achrediad, mae’r Brifysgol yn gallu darparu rhaglenni byr ar gyfrifiadur drwy Ddysgu trwy Waith mewn ystod o feysydd datblygu rheolaeth. Gellir defnyddio’r rhain ar eu pennau eu hunain neu eu hymgorffori mewn rhaglenni datblygu a ddarperir gan eich staff eich hun neu gydag arbenigedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ar hyn o bryd y pynciau a gynigir yw:

 • Arweinyddiaeth
 • Y gyfraith a chyflogaeth
 • Rheoli Prosiectau
 • Rheoli newid
 • Arloesi wrth Farchnata
 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle
 • Goruchwylio yn y gweithle
 • Mentora a hyfforddi
 • Creadigrwydd a datrys problemau yn y gwaith
 • Gwella’ch effeithiolrwydd personol