Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Adborth

Adborth

'Complete the NSS' Graphic in Welsh NSS

Arolwg ar agor:
2il Chwefror 2023 – 30ain Ebrill 2023

Ar gyfer pwy mae’r arolwg 
Myfyrwyr blwyddyn olaf (HND neu BA/BSc)

Sut i’w gwblhau?
Gwiriwch eich e-bost am ‘NSS’
Anfonwyd yr e-bost gan: Ipsos Mori

'Complete the UKES' Graphic in Welsh UKES

Arolwg ar agor:
3yyd Chwefror 2023 – 30ain Ebrill 2023

Ar gyfer pwy mae’r arolwg?
Myfyrwyr israddedig blwyddyn 1af ac 2il flwyddyn
Mae hyn yn cynnwys: Pob myfyriwr nad ydynt yn gymwys ar gyfer yr NSS
Nid yw hyn yn cynnwys: Myfyrwyr a ddechreuodd ym mis Chwefror 2023

Sut i’w gwblhau?
Gwiriwch eich e-bost am ‘UKES’
Anfonwyd yr e-bost gan: UWTSD <no-reply@app.onlinesurveys.jisc.ac.uk>

'Complete the PTES' Graphic in Welsh PTES

Arolwg ar agor:
3yyd Chwefror 2023 – 30ain Ebrill 2023

Ar gyfer pwy mae’r arolwg?
Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir

Sut i’w gwblhau?
Gwiriwch eich e-bost am ‘PTES'
Anfonwyd yr e-bost gan: UWTSD <no-reply@app.onlinesurveys.jisc.ac.uk>

'Complete the PRES' Graphic in Welsh PRES

Arolwg ar agor:
3yyd Chwefror 2023 – 30ain Ebrill 2023

Ar gyfer pwy mae’r arolwg?
Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Sut i’w gwblhau?
Gwiriwch eich e-bost am ‘PRES'
Anfonwyd yr e-bost gan: UWTSD <no-reply@app.onlinesurveys.jisc.ac.uk>

Voucher Claim Graphic in Welsh Hawlio Taleb

Gall myfyrwyr ar Gampysau Birmingham, Llundain a Chaerdydd NEU fyfyrwyr dysgu o bell NEU fyfyrwyr ar leoliad hawlio e-daleb archfarchnad gwerth £3.

Gall myfyrwyr hawlio e-daleb archfarchnad gwerth £3 trwy’r ffurflen hon
Anfonir y daleb atoch dros e-bost ymhen pythefnos 

Cynigir i fyfyrwyr ar Gampysau Llambed, Caerfyrddin ac Abertawe dalebau diodydd poeth gwerth £3 y gellir eu defnyddio mewn Mannau Arlwyo’r Campws gan eu darlithwyr a staff y swyddfa academaidd.

Survey Terms and Conditions Graphic in Welsh Telerau ac Amodau’r Arolwg

Datganiad Preifatrwydd Myfyrwyr
Mae’r datganiad preifatrwydd myfyrwyr yn berthnasol i bob arolwg myfyrwyr yn PCYDDS. 

Hyrwyddo’r Arolwg NSS
Dylai’r NSS adlewyrchu’r hyn rydych chi’n ei feddwl o’ch cwrs. Ni ddylai PCYDDS ddylanwadu ar eich ymateb.
Mae rhagor o wybodaeth ar ganllawiau’r NSS ar ddylanwad amhriodol i’w gweld yma.

Welcome Survey Graphic in Welsh Arolwg Croeso Llundain

Arolwg ar agor:
27ain Chwefror 2023 – 10fed Mawrth 2023

Ar gyfer pwy mae’r arolwg?
Myfyrwyr Llundain a ddechreuodd ym mis Chwefror 2023

Sut i’w gwblhau?
Gwiriwch eich e-bost am ‘Arolwg Croeso’
Anfonwyd yr e-bost gan: TRINITYSAINTDAVID <no-reply@jisc.ac.uk>