Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg   -  Academi TG

Academi TG

Mae’r Brifysgol wedi bod yn Academi Cisco ers 1999. Ym mis Mehefin 2012, dyfarnwyd i’n Hacademi Rhwydwaith Cisco statws Canolfan Cymorth Academi (ASC) a’r Canolfan Hyfforddi Hyfforddwyr (ITC) sef yr unig ganolfan o’i math yng Nghymru i gynnig cymorth a hyfforddiant i academïau eraill ar draws y DU a’r byd.