academy for schools students

Mae Academi Rhwydweithio Cisco yn darparu addysg, hyfforddiant technegol a mentora gyrfaoedd blaenymyl.

Fel Canolfan Gymorth Academaidd i Academi Cisco, mae PCYDDS yn partneru’n agos â sefydliadau addysgol a hyfforddwyr i ddatblygu a darparu ein cwricwlwm gorau-mewn-dosbarth sy’n rhoi i fyfyrwyr y sgiliau digidol, datrys problemau ac entrepreneuriol sydd eu hangen i gael swydd, ennill dyrchafiad, neu ddechrau eu busnes eu hunain.

Mae datrysiadau Academi Rhwydweithio Cisco ar gyfer dysgu, campws, gweinyddu, diogelwch ac ymchwil yn ffurfio pensaernïaeth ddigidol sy’n uno’r holl elfennau sydd eu hangen i helpu addysgwyr a myfyrwyr ddysgu heb derfynau.

Mae Academi Rhwydweithio Cisco (netacad.com), yn cynnig llwyfan darpariaeth byd-eang sy’n cynnal llawer o raglenni TGCh ar draws y byd.

Bydd cymorth iaith Gymraeg (ar fodylau dewisol) ar gael yn y dyfodol agos.

Un o elfennau mwyaf grymus y llwyfan yw’r peiriant asesu pwrpasol, sy’n darparu adroddiadau manwl ar feysydd sgiliau cryf a gwannach myfyrwyr gyda meysydd pwnc a argymhellir i helpu i gau’r bylchau.

Mae’r llwyfan hefyd yn darparu amgylchedd rheoli dysgu o safon fyd-eang, sy’n galluogi hyfforddwyr i reoli ac addasu eu dosbarth a’r rhyngweithio â’u myfyrwyr yn hawdd.

Ymunwch ag Academi Rhwydweithio Cisco drwy Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rydym yn cynnig cymorth yr Academi am ddim i ysgolion.