Ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, rydym yn ymroi i gynnig cymorth a hyfforddiant o ansawdd i’ch Academi Cisco.

Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn cynnig y canlynol:

 • Canolfannau hyfforddi yn yr adeilad IQ, gan gynnwys labordy hyfforddi rhwydweithio a diogelwch newydd.
 • Cyfrifiaduron Personol manyleb uchel sydd â sgriniau cyffwrdd-sensitif eglurder mawr
 • Ystod helaeth o lwybrwyr, switshis, waliau tân ac efelychwyr WAN
 • Hyfforddwyr profiadol, cymwys a llawn cymhelliant sy’n gallu darparu holl gwricwlwm cyfredol Cisco
 • Gwefan pwrpasol a Rhith-amgylchedd Dysgu
 • Darlithfeydd ar gyfer cyfarfodydd grŵp mwy
 • Ffreutur gyfforddus gydag oriau agor estynedig

Rydym yn cynnig tri phecyn Cymorth Academi – Sylfaenol, Safonol a Phremiwm

 • Help cychwynnol i sefydlu Academïau Cisco newydd
 • Cyngor ar brynu offer priodol ar gyfer eich sefydliad a gosod eich ystafell ddosbarth yn eich lleoliad
 • Cyngor ar y cwricwlwm priodol ar gyfer eich myfyrwyr a gofynion hyfforddiant eich hyfforddwyr Cisco
 • Cyngor ar gymorth gweinyddol o fewn eich sefydliad a’r cymorth sydd ar gael gan Brifysgol Anglia Ruskin a Cisco
 • Cymorth parhaus ar gyfer Academïau Cisco presennol
 • Cyngor parhaus ar offer, cwricwlwm a gweinyddiaeth eich sefydliad
 • Cyfleu diweddariadau o ran cwricwlwm, technegol a gweinyddol gan Cisco
 • Cynorthwyo Academïau gyda mentrau newid

Yn ogystal â’r pecyn Sylfaenol, bydd Academïau Cisco yn cael y canlynol:

 • Mynediad i Rhith-amgylchedd Dysgu (RhAD) ar gyfer eich hyfforddwyr. Bydd hyn yn darparu uwch gymorth cwricwlwm, deunyddiau dysgu ychwanegol, newyddion a diweddariadau.
 • Bydd ein staff addysgu ar gael i’ch sefydliad i gyflwyno darlithoedd gwadd. Eto, mae hyn yn destun argaeledd ein staff ac felly rhaid trefnu hyn ymlaen llaw.
 • Ymweliad blynyddol â’ch sefydliad gan ein staff addysgu a/neu ein tîm gweinyddol, lle bo’n briodol. Bydd yr ymweliadau hyn wedi’u teilwra ar gyfer anghenion eich sefydliad.
 • Diwrnodau Agored ar gyfer eich myfyrwyr ar gampws SA1, wedi’u teilwra ar gyfer anghenion eich sefydliad. Bydd y diwrnodau hyn yn ffocysu ar wybodaeth, cyngor a chanllawiau am Addysg Uwch ar gyfer eich myfyrwyr gyda ffocws penodol ar gyrsiau gyda Chyfrifiadura.

Yn ogystal â’r pecyn Safonol, bydd Academïau Cisco yn cael tair ffordd o hyfforddiant seiliedig ar ystafell ddosbarth. Gellir defnyddio hyfforddiant ar gyfer mwy nag un hyfforddwr o’ch sefydliad. Fodd bynnag, rhaid i’ch sefydliad ymgymryd â’r hyfforddiant cyn ddiwedd y contract blynyddol.