Partner Academi Awdurdodedig CompTIA

CompTIA yw llais diwydiant technoleg gwybodaeth (TG) y byd. Yn gymdeithas masnachu dielw sy’n ymestyn buddiannau byd-eang gweithwyr proffesiynol a chwmnïau TG, mae ein rhaglenni’n ffocysu ar bedwar prif faes: addysg, ardystio, eiriolaeth a dyngarwch.

Mae CompTIA yn gwasanaethu’r diwydiant TG yn ddatblygwr mwyaf y byd o arholiadau TG gwerthwr-niwtral. Mae ardystiadau CompTIA yn dilysu sgiliau technegol ym meysydd cynnal a chadw a chymorth Cyfrifiaduron Personol, dyfeisiau symudol, gliniaduron, systemau gweithredu, rhwydweithio, diogelwch a thechnoleg gweinyddwyr.

Mae TG yn dechrau gyda’r addysg gywir, ac mae ymchwil wedi dangos bod gan weithwyr ardystiedig sgiliau cyfathrebu uwch a’u bod yn gallu deall technolegau newydd neu gymhleth yn well. Mae rhaglen Academaidd CompTIA wedi’i chynllunio i helpu ysgolion i hyrwyddo ardystiad a chyfoethogi cyfleoedd gyrfaol myfyrwyr.

Mae Hanfodion TG CompTIA yn dangos gwybodaeth sylfaenol o systemau pen desg, gliniadur a symudol, gweinyddion, gosod meddalwedd, a diogelwch.

Cod Arholiad: FCO-U51

Mae CompTIA A+ wedi ardystio’r sgiliau sydd eu hangen ar dechnegwyr cyfrifiadurol ers dros 20 mlynedd. Yn ogystal â chaledwedd presennol a systemau gweithredu, mae’r ardystiad seiliedig ar berfformiad yn cwmpasu cynhaliaeth Cyfrifiaduron Personol, dyfeisiau symudol, gliniaduron, systemau gweithredu, argraffwyr a sgiliau meddal. 

Angen dwy arholiad i ardystio: JK0-801 a JKO-802

Mae CompTIA Linux+ wedi’i yrru gan LPI yn cwmpasu pensaernïaeth systemau, GNU a gorchmynion Unix, rhyngwynebau defnyddiwr a byrddau gwaith, gosod Linux a rheoli pecynnau. 

Angen dwy arholiad i ardystio: LXO-103 ac LX0-104 (Saesneg).

Rhaid i ymgeiswyr basio LX0-103 cyn cymryd LX0-104.

Mae CompTIA Diogelwch+ yn darparu meincnod byd-eang ar gyfer arferion gorau mewn diogelwch TG ar draws yr holl gynhyrchion gwerthwr. Mae’r ardystiad seiliedig ar berfformiad yn dilysu gwybodaeth o ddiogelwch rhwydwaith, cydymffurfio a diogelwch gweithredol, bygythiadau a gwendidau, cymhwysiad, diogelwch data a gwesteion a rheolaeth hunaniaeth.

Cod Arholiad: SY0-401

Dr Kapilan Radhakrishnan

Academi TG
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
SA1 Campws
Abertawe
SA1
Ffôn: 01792 481157
e-bost: itacademy@uwtsd.ac.uk