Ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cynnig cyfleusterau a chymorth eithriadol a hyfforddiant er mwyn hyfforddi eich hyfforddwyr Cisco.

Rydym yn cynnig:

  • Canolfannau hyfforddi yn yr adeilad IQ, gan gynnwys labordy hyfforddi rhwydweithio a diogelwch newydd.
  • Cyfrifiaduron personol â manyleb uchel
  • Ystod helaeth o lwybrwyr, switshis, waliau tân Cisco ac efelychwyr WAN
  • Mynediad at ein cyfleusterau NETLAB
  • Hyfforddwyr profiadol, cymwys a llawn cymhelliant sy’n gallu darparu holl gwricwlwm cyfredol Cisco
  • Staff gweinyddol a chymorth pwrpasol
  • Gwefan pwrpasol a Rhith-amgylchedd Dysgu
  • Darlithfeydd ar gyfer cyfarfodydd grŵp mawr

Bydd dosbarthiadau ar gael ar-lein chwe wythnos cyn y gweithgarwch yn y dosbarth. Bydd cymorth e-bost, ffôn, WebEx a Skype ar gael yn ystod y chwe wythnos hyn.

Wrth fynychu dosbarthiadau, bydd gan fyfyrwyr fynediad i faes parcio am ddim (yn amodol ar argaeledd), cinio a lluniaeth arall.

Ar ôl cwblhau’r dosbarth hwn yn llwyddiannus, bydd hyfforddwyr yn cael 12 mis o gymorth ar gyfer y canlynol:

  • Helpu Hyfforddwyr i ddeall gofynion offer labordy.
  • Cynorthwyo wrth ateb cwestiynau hyfforddwyr ynghylch cwricwlwm, asesu neu ymarfer labordy.