• Datrysiad i Drafferthion Rheolaeth Tîm
 • Cymhwyso anffurfiad Lle
 • Twf Brand
 • Ffynonellau Pŵer Gwifrio gan ddefnyddio Ynni’r Haul
 • Marchnata Digidol mewn Pêl-droed
 • Cynllun E-fasnach ar gyfer Busnes Ffasiwn
 • Amddiffyn Rhwydwaith rhad ac am ddim a Hacio
 • Dyfodol IP ac Ipv6
 • IP4 ac IP6).
 • Mapiau Hunan-Drefnu Kohonen
 • Goleuo a Gwresogi SCADA
 • System Atgoffa Meddyginiaeth
 • Ffynhonnell Agored XML a JSON Visualisation
 • Bwlch Ffôn
 • Injan Ffiseg
 • QOS/QOE ar gyfer IPTV
 • Dylunio Gwe Ymatebol a Defnyddioldeb
 • Diogelu Rhwydwaith Cartref
 • Deallusrwydd Artiffisial Hunan-ddysgu mewn Trac Profi Ceir
 • Algorithmau Llwybr Byrraf
 • Shutter Shock
 • Conau Maes Pellter ag Arwyddion
 • Patrymau Dylunio Meddalwedd ar gyfer PHP
 • Ynni’r Haul - Heliostats
 • Mapio Ystadegol (Epidemioleg)
 • Rheoli Ynni Cynaliadwy
 • Technoleg ar gyfer Mewnforio Ceir
 • Technoleg ar gyfer Ymarfer Corff
 • Datblygu Gwe wedi’i Yrru gan Brofion
 • Tap Mesur Uwchsonig
 • Defnyddioldeb mewn Dylunio Gwe Ymatebol
 • Rhith Feddyg
 • Dylunio Gwe ar gyfer y Sgrîn Bach
 • Rhwydweithiau Synwyryddion Diwifr ar gyfer Addysg