Cyfeiriadur Cyfryngau Cymdeithasol

social media directory

Os hoffech ymgysylltu â ni ar Instagram, Twitter, Facebook neu YouTube, gallwch ddod o hyd i dolenni isod.

Rydym wedi grwpio ein cyfrifon gyda'n gilydd o dan yr is-benawdau isod i'ch helpu i ddod o hyd i'r tudalennau cywir.

Prif Sianelau

Rheolir y sianeli hyn gan yr adrannau Cyfathrebu a Marchnata Gorfforaethol ac fe'u monitro a'u diweddaru'n ddyddiol Proffiliau canolog.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:
Official Facebook profile  Visit our Instagram profile   Official Twitter profile   Visit our YouTube channel

Campws

Campws Caerfyrddin:
Official Facebook profile   Visit our YouTube channel

Campws Llambed:
Official Facebook profile   Visit our YouTube channel

Campws Abertawe:
Official Facebook profile  

Campws Llundain:
Official Facebook profile   Official Twitter profile   Visit our Instagram profile  LinkedIn

Canolfan Dysgu Birmingham:
Official Facebook profile   Official Twitter profile   Visit our Instagram profile  LinkedIn

Undeb y Myfyrwyr

Official Facebook profile  Visit our Instagram profile Official Twitter profile

Marchnata a Recriwtio

Marchnata a Recriwtio:
Official Twitter profile

Cyrsiau, Pynciau ac Ysgolion

Canolfan Berfformio Cymru:
Visit our Instagram profile

Coleg Celf Abertawe:
Official Facebook profile   Visit our Instagram profile    Visit our YouTube channel

Academi Llais Rhyngwladol Cymru (WIAV):
Official Facebook profile   Official Twitter profile

Gwasanaethau Cymorth

Gwasanaeth Gyrfaoedd
Official Facebook profile   Official Twitter profile

Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu: 
Official Twitter profile

Profiad Myfyrwyr

Visit our Instagram profile