Art and Design Students

Y canlynol yw’r patrwm safonol ar gyfer dyddiadau tymhorau i fyfyrwyr llawn-amser traddodiadol.

Gall dyddiadau amrywio yn achos rhai rhaglenni penodol e.e. TAR, rhaglenni Campws Llambed, rhan-amser, myfyrwyr hyblyg, Llundain a Birmingham – cadarnhewch y rhain gyda’ch Rheolwr Rhaglen os gwelwch yn dda.

Sylwer y gallai’r dyddiadau newid yn ddibynnol ar ddatblygiadau’n gysylltiedig â’r pandemig Coronafeirws.  Yn ogystal, gall newidiadau i ddyddiadau rhaglenni addysg athrawon megis TAR gael eu penderfynu'n allanol.


Dyddiadau Tymor 2021/22

Tymor yr Hydref 2021

 • 03/09/2021 Dechrau tymor TAR
 • 20/09/2021 Dechrau tymor
 • 10/12/2021 Diwedd tymor 
 • 15/12/2021 Diwedd tymor TAR

Tymor y Gwanwyn 2022

 • 04/01/2022 Dechrau tymor (Gwyl Banc ar ddydd Llun 3 Ionawr)
 • 01/04/2022 Diwedd tymor

Tymor yr Haf 2022

 • 25/04/2022 Dechrau tymor
 • 08/07/2022 Diwedd tymor

Dyddiadau Tymor 2022/23

Tymor yr Hydref 2022

 • 02/09/2022 Dechrau tymor TAR
 • 26/09/2022 Dechrau tymor
 • 16/12/2022 Diwedd tymor 
 • 21/12/2022 Diwedd tymor TAR

Tymor y Gwanwyn 2023

 • 09/01/2023 Dechrau tymor
 • 31/03/2023 Diwedd tymor

Tymor yr Haf 2023

 • 24/04/2023 Dechrau tymor
 • 14/07/2023 Diwedd tymor

Dyddiadau Dechrau Rhaglenni Israddedig