UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti

Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti

Mae mynd i’r brifysgol yn gyfnod cyffrous. Mae’n golygu dysgu rhagor am bwnc rydych chi’n ei garu, datblygu eich sgiliau, darganfod diddordebau newydd, gwneud ffrindiau newydd, ac i lawer, byw’n annibynnol.

Yn Y Drindod Dewi Sant rydyn ni am sicrhau eich bod yn cael profiad gwych – ar y campws ac ar-lein – er mwyn i chi wneud yn fawr o’ch amser gyda ni a chael y dechrau gorau posibl i’ch gyrfa yn y dyfodol.

Man geni addysg uwch yng Nghymru

Mae’r flwyddyn academaidd hon yn gyfnod cyffrous i ymuno â’r Brifysgol.  Byddwch yn rhan o hanes wrth ymuno â ni pan fyddwn yn ddathlu ein daucanmlwyddiant.

Ein campws yn Llambed yw man geni addysg uwch yng Nghymru.  Fe’i sefydlwyd ar 12 Awst 1822 yn sefydliad addysg uwch cyntaf Cymru a’i Siartr Frenhinol 1828 yw’r hynaf yng Ngymru. Gallwn hefyd hawlio sawl safle cyntaf yng Nghymru:

  • Y coleg hyfforddi athrawon cyntaf – Caerfyrddin 1848
  • Y coleg celf cyntaf – Swansea 1853
  • Y coleg hyfforddi athrawon cyntaf i ferched – Swansea 1872

Rydym yn rhan gynhenid o stori addysg uwch yng Nghymru. Ffurfiwyd ein campysau i fynd i'r afael ag anghenion cymdeithasol ac economaidd eu cymunedau; lluniwyd ein cwricwlwm i alluogi ein myfyrwyr i ennill y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i wneud gwahaniaeth ac i fod yn rhan o'r ateb i rai o heriau mwyaf cymdeithas. Ein cenhadaeth o'r cychwyn fu trawsnewid addysg a thrawsnewid bywydau'r rhai rydyn ni'n eu gwasanaethu.

Darllenwch fwy am ein Daucanmlwyddiant ar ein tudalennau gwe fydd ar gael yn fuan iawn.

Dilynwch y dolenni i gael gwybod am yr ystod o raglenni sydd gennym ar gael yn ogystal â Sut i Wneud Cais.

Ein hymagwedd cynllunio 5 Pwynt at y pandemig

Mae’r Coronafeirws wedi effeithio ar y ffordd yr ydym yn gweithredu ar hyn o bryd ac wrth inni edrych ymlaen at y flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi, ein blaenoriaeth yw iechyd a lles ein cymuned. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'n campysau ac wedi cynllunio ein rhaglenni a'n gwasanaethau cymorth o amgylch 5 egwyddor allweddol:

  • Cyrsiau
  • Cymdeithasu
  • Cefnogi
  • Diogelu
  • Llwyddiant