Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti  -  Cyrsiau

Cyrsiau

Study banner

Gyda'n dull dysgu cyfunol, sy'n golygu cyfuniad o addysgu ar y campws ac ar-lein, mae eich profiad dysgu yn fwy hyblyg er mwyn ichi gael y gorau o'r ddau fyd.

Ar hyn o bryd, rydyn ni wedi ad-drefnu ein campysau i alluogi addysgu mewn grwpiau bach, gan gynnwys seminarau a thiwtorialau. Lle bynnag y mae ein myfyrwyr - ar y campws neu oddi arno – mae modd iddyn nhw allu manteisio ar amrywiaeth o wasanaethau cymorth astudio gan gynnwys yr Hwb, Desgiau Gwasanaeth a gwasanaethau’r Llyfrgell.

Mae ein hamgylchedd ar-lein yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i sicrhau bod modd i chi fwynhau profiad ar-lein gwych, ac mae ein dull o weithredu’n un cydweithredol, personol, cynhwysol gyda ffocws proffesiynol.

Rydyn ni hefyd yn cyflwyno modylau newydd ar draws ein rhaglenni i’ch galluogi i wneud y gorau o’r amgylchedd ar-lein i ddatblygu’r sgiliau a’r cymwyseddau mae cyflogwyr yn eu dymuno, gan gynnwys cymhwysedd digidol, ymchwilio a rheoli prosiect, yn ogystal â nodweddion graddedig megis cyfathrebu, hunan-adfyfyrio, gwydnwch a datrys problemau.