Metal styluses of different lengths and sizes all angled towards a single point.

Mae Peirianwyr Deunyddiau ar flaen y gad o ran darganfod a datblygu'r atebion gorau o ran deunyddiau cynhyrchion.

Byddwch yn dysgu dylunio a deall y gofynion ynghylch y deunyddiau gorau ar gyfer cynhyrchion newydd ynghyd â datblygu deunyddiau newydd, i fodloni gofynion technoleg fodern.

Ar ôl cwblhau'r radd hon mewn Gwyddor Deunyddiau, caiff ein graddedigion amrywiaeth eang o gyfleoedd cyflogaeth sy'n canolbwyntio ar y diwydiannau metelegol, megis meysydd awyrofod, moduro, biofeddygol a datblygu cynaliadwy.

Pynciau Modwl

LEFEL 4

 • Gwyddor Peirianneg 1 | 20 credyd
 • Gwyddor Ffisegol ar gyfer Deunyddiau | 20 credyd
 • Mathemateg | 20 credyd
 • Dylunio Peirianneg | 20 credyd
 • Deunyddiau a Chyflwyniad i Dechnoleg Gweithgynhyrchu | 20 credyd
 • Cymwysiadau Peirianneg a Sgiliau Astudio I | 20 credyd

LEFEL 5

 • Prosiect Grŵp | 20 credyd
 • Rheoli Arloesedd a Chynaliadwyedd | 20 credyd
 • Systemau Gweithgynhyrchu ac Ansawdd | 20 credyd
 • Gweithgynhyrchu gyda Deunyddiau | 20 credyd
 • Deunyddiau sy’n Gwasanaethu | 20 credyd
 • Strwythur a Phriodweddau Deunyddiau | 20 credyd

LEFEL 6

 • Prosiect Mawr | 40 credyd
 • Strategaethau Gweithgynhyrchu Darbodus 6 Sigma | 20 credyd
 • Meteleg Aloeon Anfferrus | 20 credyd
 • Peirianneg Weldio | 20 credyd
 • Meteleg Dur | 20 credyd

Asesiad

Addysgir myfyrwyr drwy gyfres o ddarlithoedd, tiwtorialau, labordai a sesiynau ymarferol. Caiff cynnydd ei asesu drwy aseiniadau, arholiadau a phrosiectau unigol.

Un o brif rannau'r flwyddyn olaf fydd prosiect y flwyddyn olaf. Prosiect seiliedig ar waith yw hwn a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr ddefnyddio'r wybodaeth a ddatblygwyd yn ystod y cwrs i ddatrys problem go iawn ym maes peirianneg yn y gweithle.