Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Blynyddoedd Cynnar  -  Asesu

Asesu a gwaith cwrs

1af yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid - ACM 2019. Mae’r tîm Blynyddoedd Cynnar wedi dylunio a datblygu ystod o ddulliau asesu wedi’u teilwra sy’n golygu nad os DIM ARHOLIADAU. Rydym wedi darganfod bod defnyddio ystod amrywiol o ddulliau asesu’n cynyddu sgiliau cyflogadwyedd.

Roedd 96% o fyfyrwyr Blynyddoedd Cynnar YDDS yn fodlon gyda’r asesu a’r adborth – ACM 2017

Mae’r tîm Blynyddoedd Cynnar wedi dylunio a datblygu ystod o ddulliau asesu wedi’u teilwra sy’n golygu nad oes DIM ARHOLIADAU.  Rydym wedi darganfod bod defnyddio ystod amrywiol o ddulliau asesu’n cynyddu sgiliau cyflogadwyedd. Mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sy’n gallu datrys problemau ac sy’n meddu ar ystod o sgiliau trosglwyddadwy fel y gallu i weithio mewn tîm, cyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, defnyddio ystod o ddulliau rhannu gwybodaeth, gan gynnwys papurau briffio, posteri academaidd, dadleuon grŵp a thrafodaethau proffesiynol.  Cewch hefyd gyfleoedd i gael profiadau gwaith ymarferol, mynd ar leoliadau sy’n cefnogi cyflogadwyedd, datblygiad proffesiynol a gyrfaoedd.

Yn ystod asesiad, byddwch yn dangos eich dealltwriaeth drwy ystod o ddulliau, gan gynnwys:

  • Cyflwyniadau llafar unigol
  • Seminar mewn parau
  • Dadleuon a thrafodaethau grŵp
  • Cynllunio a gwerthuso gweithgareddau i gefnogi datblygiad a dysgu plant ifanc.
  • Ysgrifennu adroddiadau adfyfyriol
  • Cynllunio a pharatoi ystod o ddogfennau, fel papurau briffio, llawlyfrau ymarferydd, archwiliadau amgylcheddol ac asesiadau risg
  • Prosiect perfformiad ymarferol

Mae’r asesiadau wedi’u dylunio i’ch galluogi i wneud cysylltiadau rhwng arfer a damcaniaeth ac i ddatblygu eich gwybodaeth a dealltwriaeth trwy adfyfyrio, gwerthuso, dadansoddi a meddwl yn feirniadol. Yn gyffredinol, byddech yn cwblhau un aseiniad y modwl; gall fod gan rhai aseiniadau nifer o gydrannau o fewn yr un aseiniad.  Er enghraifft, gall portffolio gynnwys cynllun gweithgaredd, gwerthusiad o’r gweithgaredd ac adroddiad adfyfyriol.  Mae’r gwahanol gydrannau hy yn rhoi cyfleoedd i chi ddatblygu ystod o sgiliau ac i ddangos eich dealltwriaeth i wahanol agweddau ar y pwnc.  Mae gan rai modylau ddau gydran asesu a allai gynnwys cyflwyniad llafar ac adroddiad ysgrifenedig.  Byddwch yn astudio 6 modwl y lefel astudio ar eich rhaglen.