Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Blynyddoedd Cynnar  -  Ymweliadau a Phrofiadau

Ymweliadau a Phrofiadau

Bydd amrywiaeth o ymweliadau a phrofiadau i gyfoethogi a chyd-fynd â’ch dysgu yn cael eu trefnu trwy gydol eich astudiaethau yn y Brifysgol.

Mae rhai ymweliadau’n rhan o’r darlithoedd, a byddwn yn trefnu ymweliadau â lleoliadau neu sefydliadau sy’n cefnogi eich dysgu. Mae’r cyfryw ymweliadau wedi cynnwys Down to Earth yn y Gŵyr a Phentre Bach yng Ngheredigion.

Hefyd, rydym yn gwahodd arbenigwyr i mewn i gefnogi eich dysgu. Yn ddiweddar, mae Size of Wales, Ignite, Arbenigwyr Chwarae, Arbenigwyr Ysgol Fforest ac Ymarferwyr Cerddorol wedi ymweld â gwahanol grwpiau o fyfyrwyr.

Mae ymweliadau eraill yn ddewisol ac fe’u cynhelir os bydd nifer digonol o fyfyrwyr yn dymuno cymryd rhan. Hyd yma, bu ymweliad blynyddol dwy noson â Llundain. Mae ymweliadau â Chaeredin a Sgandinafia hefyd wedi’u trefnu. 

Mae staff Blynyddoedd Cynnar yn cynllunio’n ofalus fel y gallwn gynnig gwerth gorau am arian. Mae ymweliadau dros nos yn cynnwys Gwely a Brecwast. Caiff yr ymweliadau hyn eu hesbonio i fyfyrwyr yn gynnar yn y flwyddyn academaidd fel bod myfyrwyr yn gallu cynllunio ymlaen llaw.  Mae angen blaendal i sicrhau eich lle wedi’i ddilyn gan randaliadau rheolaidd – sy’n helpu i ledaenu’r gost.

  • Sweden visit1
  • Sweden visit2
  • Sweden visit3
  • Sweden visit4
  • London visit5
  • London visit6
  • London visit7