Ysgoloriaeth Astudiaethau ôl-raddedig Rhyngwladol

Study Abroad Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n cofrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen ôl-raddedig..

Dyfernir ar ffurf gostyngiad yn y ffi.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £2,000

Proses gwneud cais:
Myfyrwyr i gysylltu â’r Swyddfa Ryngwladol a rhaid iddynt gyflwyno ffurflen gais wedi’i llenwi.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
26/10/2018.

 

Bwrsariaeth Dysgu o Bell Ôl-raddedig Rhyngwladol

distance learning icon

Meini prawf y dyfarniad:
Bwrsariaeth benodol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yw hon sydd wedi cofrestru ar gwrs Meistr fel Dysgwyr o Bell.

Dyfernir y fwrsariaeth hon fel gostyngiad mewn ffioedd mewn 3 rhandal tymhorol ar draws y flwyddyn academaidd ac fe’i dyfernir pro-rata yn ôl dwysedd y cwrs e.e. bydd myfyrwyr sydd wedi cofrestru i astudio 60 credyd yn rhan amser mewn blwyddyn academaidd yn cael gostyngiad o £500 y flwyddyn am ddwy flynedd.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,000.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
26/10/2018.

 


Ysgoloriaeth Astudiaethau Israddedig Rhyngwladol

Departmental Scholarship icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol ar y campws sydd ar raglenni israddedig yn ceisio cael 120 credyd.

Dyfernir ar ffurf gostyngiad yn y ffi.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,000

Proses gwneud cais:
Myfyrwyr i gysylltu â’r Swyddfa Ryngwladol a rhaid iddynt gyflwyno ffurflen gais wedi’i llenwi.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
26/10/2018.

 

Interniaeth Rhyngwladol

 International Internship icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i bob myfyriwr rhyngwladol nad ydynt yn hanu o’r UE sydd ag angen help gyda chostau teithio / astudio / offer cysylltiedig â’r cwrs.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £200.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
26/10/18 & 8/3/19.


Bwrsariaeth Dysgu o Bell Ôl-raddedig Rhyngwladol

Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:
Cymorth i fyfyrwyr rhyngwadol sy'n wynebu costau ariannol annisgwyl e.e. cyfreithiol/costau cyfiithu ar gyfer apeliau cysylltiedig a visa/ profedigiaeth/ salwch neu anabledd. 

Myfyrwyr rhyngwadol sy'n ceisio cael 120 o gredydau sy'n gymwys i wneud cais.

Swm y dyfarniad:
Gwneir dyfraniadau'n ol angen.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais gyda gwerth 2 fis o gyfriflenni banc.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
Dim dyddiadau cau: ceisiadau'n ol yr angen.