welsh courses

Cliciwch yma: Mynychwch un o'n Diwrnodau Agored

Yn Y Drindod Dewi Sant mae modd astudio rhai cyrsiau yn gyfan gwbl trwy'r Gymraeg. Ceir hefyd opsiynau i astudio'n ddwyieithog, lle astudir rhan o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Isod, nodir pa gyrsiau y gellir eu hastudio drwy'r Gymraeg gan nodi faint o'r cwrs sydd ar gael drwy'r Gymraeg.

20 credits

 • BA Gwasanaethau Cyhoeddus
 • HND Gwasanaethau Cyhoeddus
 • BA y Gyfraith a Busnes
 • BA y Gyfraith a Gwasanaethau Cyhoeddus

40 credits

 • BA Astudiaethau Addysg: Cymunedau 
 • BA Cyfrifeg
 • BA Busnes a Chyllid
 • BA Rheolaeth Busnes
 • BA Rheolaeth Busnes (Adnoddau Dynol)
 • BA Busnes Rhyngwladol
 • BA y Gyfraith a Busnes
 • BA Rheolaeth Busnes (Marchnata)
 • FdA Rheolaeth Busnes
 • HND Busnes & Chyllid
 • HND Rheolaeth Busnes
 • BA Rheolaeth Twristiaeth
 • HND Rheolaeth Twristiaeth
 • FdA Rheolaeth Twristiaeth
 • BA Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol
 • BA Rheolaeth Digwyddiadau
 • HND Rheolaeth Digwyddiadau
 • FdA Rheolaeth Digwyddiadau
 • BA Rheolaeth Hamdden
 • BA Gwasanaethau Cyhoeddus
 • HND Gwasanaethau Cyhoeddus
 • BA Plismona
 • BA Y Gyfraith a Busnes
 • BA Y Gyfraith a Gwasanaethau Cyhoeddus
 • BA Rheolaeth Chwaraeon
 • HND Rheolaeth Chwaraeon
 • FdA Rheolaeth Chwaraeon
 • BA Rheolaeth Chwaraeon Rhyngwladol
 • BA Rheolaeth Cyfleusterau Stadiwm a Chwaraeon
 • BA Rheolaeth Chwaraeon Dŵr
 • BA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol

80 credits

 • Gradd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol

120 credits

 • BA Celf Gain

40 credits

 • BA Eiriolaeth
 • BA Astudiaethau Cymdeithasol: Anghenion Ychwanegol
 • BA Astudiaethau Cymdeithasol: Cymunedau Teuluoedd ac Unigolion
 • BA Astudiaethau Cymdeithasol: Eiriolaeth
 • BA Astudiaethau Cymdeithasol: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Meistr Integredig mewn Astudiaethau Cymdeithasol: Anghenion Ychwanegol
 • Meistr Integredig mewn Astudiaethau Cymdeithasol: Cymunedau, Teuluoedd ac Unigolion
 • Meistr Integredig mewn Astudiaethau Cymdeithasol: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • BA Busnes a Rheolaeth
 • BA Rheolaeth Menter Wledig
 • BA Rheolaeth Diwydiannau Diwylliannol
 • BSc Therapi Chwareon
 • BA Addysg Antur Awyr Agored
 • BA Addysg Gorfforol
 • BA Gwyddor Chwaraeon

80 credits

 • Gradd Sylfaen Mewn Addysg Gynhwysol

120 credits

180 credits

180 credits

 • BA Perfformio

Mae cyrsiau prifysgol wedi eu rhannu’n fodylau sy’n gyfwerth â chredydau. Gan amlaf, mae modylau gwerth 10, 15, neu 20 credyd yr un. Ar gyfer gradd Baglor, mae myfyrwyr yn astudio 360 credyd dros dair blynedd, sef 120 credyd y flwyddyn. 

20 credits  40 credits  80 credits  120 credits  180 credits