Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  MyDay

MyDay...Y Porth i Wybodaeth

Fel rhan o gynlluniau’r Brifysgol i symud ymlaen gydag un fewnrwyd ar gyfer staff & myfyrwyr, rydym yn lansio porth gwe newydd.  Fel rhan o’r broses hon, bydd rhaid i ni wneud rhai newidiadau i’n platfform e-bost i ddigwydd wrth ochr lansio’r porth gwe. I gael rhagor o wybodaeth am eich cyfrif e-bost newydd, ymwelwch â’r dudalen  os gwelwch yn dda. 

Bydd y porth gwe yn darparu un dudalen i fyfyrwyr a fydd yn dwyn ynghyd yr holl wybodaeth a’r cynnwys sydd eu hangen yn ystod eu diwrnod academaidd ar draws dyfeisiau gwahanol.   Bydd y porth gwe hwn, a elwir yn MyDay, yn dwyn ynghyd mewn un olygfa y gallu i weld pethau fel e-bost, calendr, gwybodaeth o’r Llyfrgell a mwy, yn ogystal â chynnig diweddariadau o'r Brifysgol.

MyDay

Mae gan MyDay y gallu i reoli bywydau academaidd drwy gael mynediad at yr holl wybodaeth berthnasol unrhyw bryd o unrhyw leoliad.

Mae MyDay yn rhoi i fyfyrwyr brofiad borden flaen gyfoethog a greddfol o flaen systemau gwybodaeth cyfredol a’r amgylchedd dysgu rhithwir.

Drwy gynnig mynediad hawdd at gynnwys cymwysiadau mewnol ac allanol, mae MyDay yn ei gwneud yn haws i fyfyrwyr gadw cofnod o’u hamserlen academaidd, perfformiad a thargedau, a chael mynediad at yr holl adnoddau sydd eu hangen arnynt.

Gyrchu MyDay

Gallwch gyrchu MyDay ar eich cyfrifiadur, gliniadur, tabled neu ffôn clyfar, ar neu oddi ar y campws; y cwbl sydd arnoch ei angen yw’r manylion logio i mewn newydd a roddwyd i chi gan TG (eich fformat e-bost newydd @myfyriwr.pcydds.ac.uk).

Mae yna lawer o ffyrdd i gyrchu MyDay:

Mae MyDay yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd felly cadwch lygad allan am nodweddion a swyddogaethau newydd.

Os ydych chi’n cael anawsterau logio i mewn, neu wrth ddefnyddio MyDay, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth TG neu myday@uwtsd.ac.uk