Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campws Caerfyrddin

Llwyddwch yng Nghaerfyrddin

Wedi’i sefydlu yn 1848, mae campws Caerfyrddin yn amgylchedd bywiog, cyfeillgar sydd wedi tyfu o gwmpas adeilad gwreiddiol 1848.

Mae tref hanesyddol Caerfyrddin yn daith fer ar droed o’r campws ac mae ganddi amrywiaeth o siopau, cyfleusterau hamdden rhagorol a chysylltiadau da i’r arfordir a pharciau gwledig.

Mae S4C, y cwmni darlledu cenedlaethol, yn symud ei phencadlys i Gaerfyrddin gan ddod â hwb creadigol gyda hi i’r campws ynghyd â llawer o gyfleoedd newydd i fyfyrwyr.

Cyrsiau Caerfyrddin Diwrnodau Agored

Ein Lleoliad

Cysylltiadau Defnyddiol