Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campws Caerfyrddin  -  10 Peth Gorau I’w Wneud Yn Caerfyrddin

10 Peth Gorau I’w Wneud Yn Caerfyrddin

Top 10 Things to Do in Carmarthen

1. Bwyta!

Mae llawer o gaffis a bwytai lleol annibynnol yng Nghaerfyrddin ac fel cymuned mae’r Drindod Dewi Sant yn hyrwyddo ethos cefnogi busnesau bach lleol.

Dyma ychydig o leoedd yng Nghaerfyrddin i fwynhau brecwast / cinio / swper neu ychydig o dapas a cherddoriaeth fyw.

 • Yr Egin - ar y Campws!
 • Yr Atom
 • Caffi Karmen – man hudolus!
 • Pethau Da
 • Diablo's - Tapas a cherddoriaeth fyw!
 • Florentinos
 • Lorenzos - Cerddoriaeth fyw!
 • Y Warren - Lle gwych i lysieuwyr!
 • Sinamon
 • Sinsir

2. Ymweld â chestyll yr ardal!

Mae nifer anhygoel o gestyll a thyrau hardd a hanesyddol wedi eu lleoli o fewn tafliad carreg i Gaerfyrddin. Mae golygfeydd trawiadol i’w gweld o’r mannau hyn i gyd:

 • Castell Caerfyrddin
 • Castell Llansteffan
 • Castell Dryslwyn
 • Tŵr Paxton
 • Castell Dinefwr
 • Castell Talacharn
 • Castell Carreg Cennen

3. Archwiliwch y Traethau!

Mae Caerfyrddin yn ffodus am ei bod wedi ei lleoli’n agos iawn i rai o draethau gorau’r rhanbarth. Byddem yn argymell eich bod yn ymweld â threfi glan môr Dinbych-y-Pysgod a Saundersfoot neu draeth Llansteffan i enwi ond rhai ac mae digon o draethau godidog eraill heb fod yn llawer pellach i ffwrdd!

4. Rhywbeth ychydig yn wahanol…

 • Canolfan Adar Ysglyfaethus Prydain
 • Parc Antur a Sŵ Folly Farm
 • Parc Bywyd Gwyllt Manor Dinbych-y-Pysgod
 • Mwyngloddiau Aur Dolau Cothi
 • Parc Thema Oakwood

5. Neidio ar y trên ... ond ewch chi ddim yn bell!

Yng Nghaerfyrddin mae rhywbeth at ddant pawb felly os ydych chi'n hoff o drenau…

Rheilffordd dreftadaeth Gymreig yw Rheilffordd Gwili, sy'n gweithredu llinell reilffordd safonol wedi'i chadw o safle Cyffordd Abergwili y tu allan i’r dref ar hyd darn pedair milltir a hanner o'r hen reilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth.

6. Os ydych chi'n caru celf, mae gennym ni…

 • Oriel Myrddin
 • Oriel Origin
 • Oriel Stryd y Brenin
 • Ysgol Gelf Caerfyrddin

7. Byddwch yn Egnïol!

 • Mynd i’r gampfa ar y campws.
 • Beicio; yn ogystal â bod golygfeydd hyfryd i'w hedmygu yma wrth feicio mae hefyd felodrom yma yng Nghaerfyrddin a llwybr beicio Bae Caerfyrddin.
 • Os ydych chi'n fwy o feiciwr mynydd mae llwybrau gerllaw yng Nghoedwig Brechfa, Coedwig Cwm Rhaeadr, Allt Nant-y-Ci a Choedwig Crychan.
 • Canŵio a rafftio Dŵr Gwyn
 • Chwilota’r arfordir
 • Marchogaeth ceffylau
 • Llethrau sgïo sych Penfro
 • Parc Dŵr Blue Lagoon

8. Crwydro ac Archwilio…

 • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
 • Parc Caerfyrddin
 • Cwm Rhaeadr
 • Dylan Thomas
 • Gerddi Hywel Dda
 • Gerddi Aberglasne
 • Y Gerddi Botaneg
 • Llyn Llech Owain 

9. Ewch ar daith i gampws y Drindod Dewi Sant yn Llambed!

Oeddech chi’n gwybod bod bysys ar gael i’ch cymryd o Gaerfyrddin i Lambed ac yn ôl? Yma yn Y Drindod Dewi Sant mae croeso i chi ar unrhyw un o'n campysau. Ewch ar daith i  Lambed a chymerwch gip ar ein 10 peth gorau i'w gwneud yn Llambed

Mae'r un peth yn berthnasol ar gyfer y 10 peth gorau i'w gwneud yn Abertawe

10. Mae rhywbeth yn digwydd yng Nghaerfyrddin trwy’r flwyddyn…

Yn dymhorol cynhelir Gŵyl y Gaeaf ac arddangosfa Tân Gwyllt mawr ym Mharc Caerfyrddin yn ogystal â Marchnad Nadolig yng nghanol y dref. Mae’r farchnad awyr agored yng Nghaerfyrddin yn cael ei chynnal ar ddydd Mercher a dydd Gwener ac mae’n gwerthu bwyd, cynnyrch ffres, celf a chrefft a llawer mwy.