Cysylltu â’r Tîm Derbyn

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’r broses ymgeisio, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Derbyn trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

Ceisiadau i gampysau yng Nghymru a dysgwyr ar-lein

Ffôn: 0300 500 5054
E-bost: admissions@uwtsd.ac.uk


Campws Caerfyrddin

Swyddfa Dderbyniadau
Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Llawr 1af, Adeilad Dewi
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP


Campws Llambed

Swyddfa Dderbyniadau
Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Adeilad Caergaint
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7ED


Campws Abertawe

Swyddfa Dderbyniadau
Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Technium 1
Ffordd Brenhinoedd
Abertawe
SA1 8PH

Ceisiadau i gampysau yng Nghymru a wneir drwy asiant

Ffôn: 0300 373 0651
E-bost: homerecruitmentwales@uwtsd.ac.uk 


Ymchwil Ôl-raddedig

Ffôn: 01267 676849
E-bost: RegistryPGR@uwtsd.ac.uk


Cysylltu â Thîm Gwasanaethau’r Gofrestrfa (Myfyrwyr sydd wedi cofrestru)

Os oes gennych unrhyw ymholiadau’n ymwneud â’ch cofnod cofrestru myfyriwr, arholiadau, graddio neu os ydych am wneud cais am drawsgrifiad/tystysgrif mewn perthynas â’ch astudiaethau yn PCYDDS, cysylltwch â Thîm Gwasanaethau’r Gofrestrfa ar cofrestrfa@ydds.ac.uk.