Cysylltu â’r Tîm Derbyn

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’r broses ymgeisio, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Derbyn yn y Gofrestrfa trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

Y Gofrestrfa

Ffôn: 0300 500 5054
E-bost: admissions@uwtsd.ac.uk


Campws Caerfyrddin

Swyddfa Dderbyniadau
Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Llawr 1af, Adeilad Dewi
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP


Campws Llambed

Swyddfa Dderbyniadau
Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Adeilad Caergaint
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7ED


Campws Abertawe

Swyddfa Dderbyniadau
Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Llawr 1af, Llys Glas
Adeilad Alex
Ffordd Alexandra
Abertawe
SA1 5DU