Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Sut i Wneud Cais  -  Ydych chi wedi methu dyddiad cau UCAS?

Gwneud cais ar ôl Dyddiad Cau UCAS

Os byddwch chi’n methu dyddiad cau cyntaf UCAS (15fed Ionawr), gallwch wneud cais am Raddau Israddedig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o hyd.

Gellir gwneud cais trwy gofrestru ar UCAS a chwblhau’r broses o wneud cais yn www.ucas.com

Am ragor o wybodaeth am ein proses gwneud cais ewch i’n tudalen Sut i Wneud Cais.

Bydd ceisiadau a wneir ar ôl 30ain Mehefin yn cael eu rhoi’n awtomatig yn y broses clirio.