Ydds Hafan  -  Canolfan Berfformio Cymru (CBC)  -  Amdanom Ni

Amdanom Ni

About CBC banner

Canolfan arloesol sy’n cynnig graddau arbenigol a fydd yn darparu ein myfyrwyr gyda thechneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Beth Sydd 'Mlaen? Cadw Lle Ar Ddiwrnod Agored

Mae Canolfan Berfformio Cymru yn bair byrlymus o actorion, cantorion, a dawnswyr y dyfodol. Mae ethos gwaith y cyrsiau wedi’i selio ar barch a chydweithio, ac mae hyn yn deillio o’r gefnogaeth mae’r myfyrwyr yn ei dderbyn gan ein staff a thiwtoriaid ymroddedig a phroffesiynol. Mae ein myfyrwyr yn ffurfio grwpiau clos, gan ddatblygu perthynas bersonol a phroffesiynol sy’n para am flynyddoedd.

Ein prif amcanion yw:

  • Datblygu perfformwyr hyderus amlddisgyblaethol
  • Datblygu perfformwyr sydd â gwybodaeth a chysylltiadau cryf â’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt
  • Darparu profiadau ymarferol cyson a fydd yn paratoi’r myfyrwyr at weithio’n broffesiynol
  • Datblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o bwysigrwydd sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn ganolbwynt i’w gyrfa fel perfformwyr Yn ystod eu cyfnod astudio rhoddir cyfleoedd i’r myfyrwyr ddatblygu ystod eang o sgiliau. Byddant yn meithrin y sgiliau yma er mwyn eu galluogi i weithio’n broffesiynol ac i fanteisio ar y galw cynyddol am berfformwyr medrus, hyblyg a dibynadwy

Mae’r profiadau mae’r myfyrwyr yn eu cael yn gyfoethog, yn amserol ac yn amrywiol, gan sicrhau eu bod yn cael eu paratoi’n drylwyr ar gyfer nifer o yrfaoedd gwahanol yn ymwneud â pherfformio.