Ydds Hafan  -  Canolfan Berfformio Cymru (CBC)  -  Cyrsiau Ôl-Raddedig

Cyrsiau Ôl-Raddedig

Mae Canolfan Berfformio Cymru, canolfan arloesol a sefydlwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn hyfforddi a datblygu perfformwyr y dyfodol. Mae CBC yn cyflwyno myfyrwyr i dechneg gadarn law yn llaw a dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Tudalen Hafan Canolfan Berfformio Cymru