Ydds Hafan  -  Canolfan Berfformio Cymru (CBC)  -  Cysylltiadau Diwydiant

Industry Links banner

Mae’r cyrsiau yn datblygu sgiliau hanfodol, fydd yn caniatau myfyrwyr cynhyrchu gwaith eu hunain yn ogystal a’r gallu I weithio yn y diydiannau creadigol. Cryfder Canolfan Berfformio Cymru yw ei ystod eang o diwtoriaid, sydd yn barod yn gweithio yn y Celfyddydau ar draws y byd. Y tiwtoriaid yma fydd yn gweithio gyda, ac yn cynorthwyo myfyrwyr yn mhob agwedd o’u hastudiaethau.

Mae’r myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant ar ddatblygu eu C.V. paratoi ar gyfer gweithio yn hunangyflogedig, a chreu eu gwaith eu hunain. Mae’r oriau hir a dwyster y cwrs hefyd yn rhoi sylfaen gre i weithio yn y diwydiant.

Cynnwys Yr Hyfforddiant

 • Techneg Clyweld
 • Paratoi cyfweliadau
 • Profiad gwaith
 • Creu C.V.
 • Lluniau proffesiynol
 • Creu Sioe un Dyn
 • Showcase’
 • Paratoi ar gyfer gweithio’n hunangyflogedig
 • Gweithio’n Llawrydd
 • Mentergarwch a rheoli cyllid
 • Tiwtorialau