Staff a Thiwtoriaid

Mae'r cwrs ba perfformio yn manteisio ar brofiad tiwtoriaid sy'n gweithio yn eu meysydd.

Byddwch yn cael eich dysgu gan ymarferwyr proffesiynol sy'n arbenigwyr yn eu maes ac sy'n gallu cynnig nid yn unig wybodaeth fanwl a thrylwyr, ond hefyd profiad personol a mewnwelediad i'r diwydiant berfformio fel ag y mae hi heddiw.

Eilir Ogwen Griffiths

Eilir Owen Griffiths

Cyfarwyddwr Canolfan Berfformio Cymru

MODIWLAU:
CBCP4009 Y gair a’r gerddoriaeth
CBCP5004 Y diwydiant
CBCP6003 Profiad Gwaith
CBCP6005 Astudiaeth Ryngwladol

Dave Taylor

Dave Taylor

Swyddog Gweinyddol

 

John Quirk

John Quirk

Tiwtor Canu a Chyfarwyddwr Cerdd

MODIWLAU:
CBCP5003 Hyfforddiant Lleisiol
CBCP6004 Arddangosiad Terfynol
CBCP6002

Cynhyrchiad 2:
Sioe Gerdd

     

Silhouette

Aled Pedrick

Tiwtor Theatr

MODIWLAU:
CBCP6002

Eiry Tomos

Eiry Thomas

Tiwtor Theatr

MODIWLAU:
CBCP4004 Crefft yr Actor
CBCP6004 Arddangosiad Terfynol

Silhouette

Elen Bowman

Tiwtor Theatr

MODIWLAU:
CBCP5006
CBCP6001

     

Silhouette

Geraint Morgan

Tiwtor Actio ar gyfer Teledu a Ffilm

MODIWLAU:
CBCP5005

Angharad Lee

Jên Angharad

Tiwtor Dawns

MODIWLAU:
CBCP4005 Y Corff
CBCP4008 Prosiectau Ymarferol 1

Silhouette

Jackie Bristow

Tiwtor Dawns a Choreograffydd

MODIWLAU:
CBCP4005 Y Corff
CBCP5002 Dawns
CBCP6004 Arddangosiad Terfynol

     

Rhian Morgan

Rhian Morgan

Tiwtor Theatr

MODIWLAU:
CBCP5001 Llais 2

Sifyn Parri

Stifyn Parri

Tiwtor Y diwydiant

MODIWLAU:
CBCP5004 Y diwydiant
CBCP6004 Arddangosiad Terfynol

Terry Dyddgen-Jones

Terry Dyddgen-Jones

Tiwtor Actio ar gyfer ffilm a theledu

MODIWLAU:
CBCP5005 Actio a’r gyfer ffilm a theledu

     

Tiwtoriaid gwadd

Alun Saunders
Amanda Harris
Ceri Elen Morris
Ffion Dafis