facebook Pixel Celf Liw Nos | Swansea College of Art - UWTSD

Celf Liw Nos

Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Cyrsiau Byr  -  Celf Liw Nos

Cyrsiau Nos ar y rhaglen Celf Liw Nos newydd

art after dark

Cynhelir y rhaglen Celf Liw Nos drwy gydol y flwyddyn ac mae’n cynnig cyrsiau mewn ystod o ddisgyblaethau creadigol, gan gynnwys dylunio a chelfyddydau cymhwysol, ffotograffiaeth, ffilm, cyfryngau digidol a chelf gain.

Caiff ein holl gyrsiau eu hachredu i Lefel4 (10 credyd) ac fe’u lluniwyd i weddu dechreuwyr neu’r rheiny sydd eisiau datblygu eu sgiliau creadigol a’u gwybodaeth.

Hefyd, mae Celf Liw Nos yn gyfle gwych o bobl sy’n ystyried mynd ymlaen i astudio ymhellach ond a fyddai’n hoffi archwilio pynciau, adnabod cryfderau a datblygu portffolios.Caiff myfyrwyr fynediad i gymorth rhagorol, offer a chyfleusterau o safon y diwydiant.

Cynhelir ein holl raglenni yng Nghyfnewidfa Ddylunio Alex a Chanolfan Celf, Dylunio a Chyfryngau Dinefwr.

Am ragor o wybodaeth ac i ymuno â’r rhestr bostio, e-bostiwch artafterdark@uwtsd.ac.uk.

 

Our courses

Ein Cyrsiau

contact us

Cysylltu â Ni

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535