Chwaraeon, Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus: Abertawe

Dewis Her

Mae gan yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored nifer o raglenni cyffrous, blaengar a galwedigaethol ar gael ar gampws Abertawe ym meysydd chwaraeon, gwasanaethau cyhoeddus, nyrsio, iechyd a gofal cymdeithasol.

  • Swansea Liberty Stadium 2
  • Swansea - LC Multi Skills
  • Public Services Group
  • Swansea LC - Sport 1
  • Nutrition Students
  • Swansea LC Sport
  • Home Slide 7
  • Swansea - Liberty Stadium Students
  • Home Slide 9

Ar Gampws Busnes Abertawe, mae’r Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored yn cynnig y rhaglenni gradd israddedig, Diploma Cenedlaethol Uwch a Sylfaen a ganlyn:

Portffolio Gwasanaethau Cyhoeddus

Public Services


Portffolio Iechyd

Evolution of care

Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau nyrsio, iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant, ar draws campysau Abertawe a Chaerfyrddin a lleoliadau grŵp.

Mae’r portffolio iechyd yn paratoi myfyrwyr i weithio o fewn y 600 o rolau swyddi a gynigir ym meysydd nyrsio, rheoli, iechyd a gofal cymdeithasol.  Mae lleoliadau gwaith yn rhan ganolog yn yr holl raglenni ac maent yn rhoi’r offer proffesiynol i fyfyrwyr ymdopi â’r galwadau heriol yn y sector hwn.


Portffolio Rheolaeth Chwaraeon

Sports Manangement


95% o Fyfyrwyr yn Fodlon yn Gyffredinol

Mae Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored wedi cael sgôr uchel yn bron pob maes o’r NSS y flwyddyn hon, gyda sgôr o 95% am Foddhad Myfyrwyr Cyffredinol.

Pam Astudio Yma?

Integreiddio theori ac arfer

In Swansea, the integration of theory and practice are key features of the Public Services and Police Science degrees, and they work closely with the fire service, the police and prison services.

Yn Abertawe, mae cyfuno damcaniaeth ac ymarfer yn nodwedd allweddol o’r graddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Phlismona ac maent yn gweithio’n agos gyda’r gwasanaeth tân, yr heddlu a’r gwasanaeth carchar.

Lleoliad Delfrydol

Mae lleoliad rhaglenni Abertawe yng Nghampws Busnes Abertawe yng nghanol y ddinas yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio a thrafod syniadau cyffredin am fenter, rheolaeth a busnes yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Graddau sydd wedi ennill Gwobrau

Mae’r radd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ennill llawer o wobrau cenedlaethol a lleol am eu gweithgareddau gwirfoddol.

Paratoi Myfyrwyr at Waith

Mae’r portffolio o raglenni Iechyd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gweithio ym meysydd Nyrsio ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac yn cymhwyso myfyrwyr i weithio gyda phlant ac oedolion ifanc. Mae lleoliadau gwaith yn nodweddion annatod o’r holl raddau ac yn arwain myfyrwyr i fyd gwaith.

Cyfleusterau sydd wedi Ennill Gwobrau

Mae’r myfyrwyr Rheolaeth Chwaraeon yn gwneud defnydd llawn o’r ganolfan LC2 yn Abertawe ac maent yn ymweld yn rheolaidd â Stadiwm Liberty yr Uwch-gynghrair, gan ddatblygu eu sgiliau ymarferol mewn hyfforddi chwaraeon ochr yn ochr â modylau busnes a rheolaeth allweddol i alluogi dilyniant gyrfaol.

Staff Profiadol

Mae gan yr holl staff brofiad cyfredol neu ddiweddar o reolaeth chwaraeon, datblygu chwaraeon a hyfforddi. Rheolaeth Chwaraeon Dŵr yw’r rhaglen newydd diweddaraf ac mae'n unigryw yng Nghymru a'r De Orllewin.

Dilynwch ni

Facebook‌  Twitter‌  ‌logo flickr‌  issuu‌‌ 

Cysylltwch â ni

Sian Davies
Ffôn:  01267 225187
E-bost: s.e.davies@uwtsd.ac.uk