Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agoredein cyrsiau

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig portffolio cyffrous o gyrsiau sy’n gysylltiedig â gweithgareddau chwaraeon, ffyrdd o fyw iach, addysg gorfforol ac addysg antur awyr agored. Mae synthesis gofalus o arfer corfforol wedi’i danategu gan astudiaethau academaidd yn nodwedd sylfaenol o bob rhaglen.

Mae datblygiad cyrsiau’r maes hwn wedi’i arwain gan bolisïau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â hybu iechyd, arfer seiliedig ar dystiolaeth a phryder ynghylch lefelau isel o weithgarwch corfforol yn y boblogaeth. Mae’n amlygu ffocws cynhwysol, perfformio a galwedigaethol ei natur yr holl gyrsiau.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn gartref i Academi Iechyd a Llythrennedd Corfforol Cymru a’r Ganolfan Iechyd a Heneiddio.

Cyrsiau Ôl-raddedig
Cyrsiau Cysylltiedig

Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored

Sport

Sesiwn Blasu Ar-lein

Chwaraeon, Iechyd Ac Addysg Awyr Agored Caerfyrddin