Chinse student with a yellow background

Cyn Diwrnod Canlyniadau

Cam 1 – Byddwch yn Barod

 • Gwnewch yn siwr bod eich manylion logio mewn i UCAS Track i law.
 • Gwnewch yn siwr bod y manylion cyswllt rydych wedi’u rhoi’n gywir.
 • Gwnewch yn siwr eich bod ar gael ar ddiwrnod canlyniadau, a bod gennych fynediad at ffôn.

Diwrnod Canlyniadau

Cam 2 – Edrychwch ar eich Statws ar UCAS Track

 • Ewch i UCAS Track a logiwch i mewn i edrych ar eich statws. Os ydych yn gymwys i ddefnyddio Clirio bydd ‘Add Clearing Choice’ yn ymddangos ar eich tudalen broffil, ynghyd â’ch rhif clirio.
 • Gwnewch gofnod o’ch rhif clirio – bydd angen hwn arnoch pan fyddwch yn ein ffonio.
 • Os nad ydych yn siwr beth y mae eich statws UCAS Track yn ei olygu, edrychwch ar ganllaw UCAS YMA


LOGIWCH I MEWN I TRACK


Cam 3 – Dod o hyd i Gyrsiau Clirio

Os ydych yn gymwys i fynd trwy Clirio, bydd arnoch angen ffeindio cwrs yr hoffech wneud cais amdano. Edrychwch yma ar y rhestr o gyrsiau sydd ar gael gennym trwy Clirio yma.

Chwiliwch isod neu porwch y meysydd pwnc


Cam 4 – Ffoniwch Ni

 • Ffoniwch y llinell gymorth clirio ar 0300 323 1828 i siarad gyda thîm y Gofrestrfa. Mae’r llinellau ar agor o 8am i 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9 i 13 Awst, ac yn y rhan fwyaf o achosion, byddwn yn gallu gwneud penderfyniad ‘yn y fan a’r lle’ ynghylch p’un a allwn gynnig lle i chi neu beidio. Cewch hefyd gyfle i siarad gyda thiwtor derbyn eich dewis gwrs i ddysgu rhagor am astudio yn Y Drindod Dewi Sant.
 • Os byddwn yn cynnig lle i chi dros y ffôn, fe anfonwn neges e-bost atoch i gadarnhau’r manylion, a bydd rhaid i chi wneud penderfyniad erbyn dyddiad penodol a fydd hefyd yn y neges e-bost.
 • Os hoffech chi ddysgu rhagor cyn gwneud eich penderfyniad, rydym wedi trefnu sesiynau blasu ar-lein a rhith-ddiwrnodau agored. 

Cam 5 – Cadarnhau eich bod yn derbyn y cynnig

 • I dderbyn ein cynnig, bydd rhaid i chi fewngofnodi i UCAS Track a rhoi’r manylion i mewn fel dewis clirio (‘clearing choice’) ar eich proffil erbyn y dyddiad rydym wedi’i roi i chi.
 • Unwaith y byddwn wedi prosesu’ch cais ac wedi cadarnhau eich bod yn bodloni unrhyw amodau, byddwn yn cadarnhau eich lle ac fe fydd yn ymddangos yn eich proffil ‘Track’ gyda’r gair ‘Unconditional’.