Ydds Hafan  -  Cyrsiau ac Astudio  -  Cyrsiau Clirio 2019  -  Diwrnodau Agored Awst

Sesiynau Galw Heibio Awst 17eg 2019

Myfyrwyr Caerfyrddin Eistedd

Ar ddydd Sadwrn 17eg Awst 2019, bydd y Brifysgol yn cynnal sesiynau galw heibio anffurfiol yn ei champysau, yn bennaf i fyfyrwyr sydd am ddechrau astudio ym mis Medi 2019.

Bydd y sesiynau galw heibio yn gyfle i ymweld â'n campysau, i weld ein llety ac i siarad gyda'r darlithwyr a staff cynorthwyol. Mae'r diwrnod yn gyfle gwych i ofyn cwestiynau a allai fod gennych ac i fireinio eich trefniadau ar gyfer dod i astudio gyda ni ym mis Medi.

Bydd sesiynau galw heibio mis Awst yn cael eu cynnal ar ein tri champws yn Llambed, Abertawe a Chaerfyrddin.

Cewch ddod unrhyw bryd rhwng 11am a 3pm, a theilwra eich ymweliad i weddu eich anghenion. Os hoffech siarad gyda darlithydd am gyfnod byr, mae hynny'n iawn, neu gallwch dreulio diwrnod llawn yma drwy fynd ar daith o gwmpas ein campws a'n llety, siarad am gyllid myfyrwyr a chymorth dysgu i fyfyrwyr.

Cwestiynau Cyffredin

Bydd pob un o’n prif gampysau yn Abertawe, Caerfyrddin a Llambed ar agor i ymwelwyr ar ddydd Sadwrn 17eg o 11am - 3pm 

  • Caerfyrddin: SA31 3EP
  • Llambed: SA48 7ED
  • Campws Busnes Abertawe: SA1 1NE
  • Coleg Celf Abertawe: SA1 3EU
  • Glannau Abertawe: SA1 8EW

Er y bydd pob un o’r campysau a restrwyd uchod ar agor i ymwelwyr ar y 17eg rydym yn argymell eich bod yn mynd i’r campws y mae eich cwrs wedi’i leoli arno fel y byddwch yn gallu cwrdd â’r staff mwyaf priodol.  

Bydd y digwyddiadau’n cael eu cynnal o 11am i 3pm. Yn Abertawe a Chaerfyrddin, mae’r digwyddiadau’n sesiynau galw heibio lle na fydd sgwrs agoriadol, felly gallwch gyrraedd unrhyw bryd.  Fodd bynnag, rydych yn awgrymu eich bod yn cyrraedd cyn 2pm er mwyn rhoi digon o amser i ofyn eich cwestiwn.  

Os ydych yn mynd i ddigwyddiad Llambed a wedi cofrestru, byddwn yn anfon e-bost atoch gyda rhaglen lawn y diwrnod.  Bydd cofrestru’n cychwyn ar gampws Llambed am 10am gyda sgwrs groeso am 11am.

Byddwch. Os hoffech gwblhau cais presennol neu os nad ydych wedi gwneud cais i ni eto, byddwch yn gallu gwneud hynny yn unrhyw un o’r digwyddiadau. Bydd staff y Gofrestrfa ar gael i’ch helpu gyda’r broses ymgeisio.

Bydd aelodau o staff ein tîm cymorth myfyrwyr ar gael i drafod cymorth ariannol, pryderon llety ac unrhyw ofynion cymorth dysgu sydd gennych.

Yn Abertawe bydd y staff yma yn yr adeilad IQ yng Nglannau Abertawe (SA1 8EW). Os ydych yn mynychu un o’r campysau eraill yn Abertawe bydd gennych yr opsiwn i ddefnyddio un o’n bysys gwennol rhad ac am ddim i fynd o un campws i’r llall.  Bydd y bws wennol olaf yn gadael y campws am 2.15pm.

Mae parcio rhad ac am ddim ar gael ar y campws yng Nghaerfyrddin a Llambed.

Yn Abertawe, mae parcio rhad ac am ddim ar gael ar Lannau Abertawe (SA1 8EW) ac ar Gampws Busnes Abertawe (SA1 NE) sy’n 10 munud ar droed o Goleg Celf Abertawe (hanner milltir).

Ar gyfer gwesteion â chyfyngiadau symudedd, mae nifer fach o leoedd parcio ar gael i westeion Celf a Dylunio yn y maes parcio tu ôl i Adeilad Dinefwr, a gyrhaeddir o Stryd Horton oddi ar y Kingsway.