Y Porth

Y Porth

Llwyfan e-ddysgu cydweithredol y Coleg yw’r Porth. Fe’i sefydlwyd yn 2009 er mwyn annog Prifysgolion i rannu adnoddau addysgu cyfrwng Cymraeg â’i gilydd. Yn sgil hynny, mae wedi datblygu yn ffocws hollbwysig ar gyfer astudio ac addysgu cyrsiau Prifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r Porth yn seiliedig ar Blackboard, ac yn agored i staff a myfyrwyr yn holl brifysgolion Cymru.

Mae’n cynnwys:

  • adnoddau a deunyddiau electronig
  • oriel gwe
  • modiwlau a deunyddiau cefnogol
  • porth chwiliadwy o dermau ar gyfer addysg uwch 

Er bod y Porth yn cynnwys nifer o adnoddau agored, mae angen cofrestru fel defnyddiwr er mwyn cael mynediad at rai adnoddau (e.e. modiwlau penodol).  Mae'r broses o gofrestru fel defnyddiwr ar y Porth yn rhwydd. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar dudalen hafan gwefan y Porth.